Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

ZP-16/FRSE/2019 - wybór 30 ekspertów do przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych przez wnioskodawców Programu Edukacja