Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

dzp.262.80.2022 - organizacja wydarzeń w Armenii w hotelach o standardzie trzybwiazdkowym (region Erywań): szkoleń dla wolontariuszy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności pracujących w krajach Europy Wschodniej i Kaukazu, spotkań koordynatorów proje

dzp.262.80.2022 - events in Armenia in three-star hotels (Yerevan region): trainings for European Solidarity Corps (ESC) volunteers working in the Eastern European countries and the Caucasus region; meetings of coordinators of volunteering activities; annual meetings of former volunteers (Annual events); training for youth workers; contact seminars; meetings of persons responsible for youth policy; meetings of ESC trainers and persons responsible for accreditation; meetings of the SALTO network.
ZałącznikRozmiar
zapytanie_ofertowe.pdf313.24 KB
am_zal_nr_1_opis_przedmiotu_zamowienia_docx_erywan.docx29.27 KB
zal_nr_2_formularz_oferty_pl.docx24.35 KB
am_zal_nr_3_projekt_umowy_docx_erywan.docx49.49 KB
zal_nr_3a_formularz_zamowienia_pl.xlsx15.23 KB
zal_nr_3b_formularz_wykonania_pl.xlsx14.46 KB
zal_nr_3c_wzor_protokolu_pl.doc27.5 KB
zal_nr_4_informacje_na_temat_doswiadczenia_pl_doc_66763.doc90 KB
zalacznik_nr_5_klauzula_informacyjna.docx19.91 KB
zal_nr_6_oswiadczenie_dzialalnosc_gosp.docx16.75 KB
zal_nr_7_oswiadczenie_wykonawcy.xlsx46.95 KB
request_for_tenders.pdf276.19 KB
am_annex_no_1_description_of_subject_matter_of_contra_erywan.docx27.78 KB
annex_no_2_tender.docx24.19 KB
am_annex_no_3_the_draft_contract_docx_erywan.docx44.94 KB
annex_no_3a_order_form.xlsx15.32 KB
annex_no_3b_service_completion_form.xlsx14.59 KB
annex_no_3c_protocol_concerning_improper_performa_16355.docx18.95 KB
annex_no_4_information_on_experience_docx_87566.docx23.25 KB
annex_5_gdpr.docx24.77 KB
annex_no_6_declaration_for_business.docx16.39 KB
annex_no_7_contractors_declaration.pdf288.64 KB
zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_armenia_erywan.pdf241.4 KB
announcement_about_selection_of_the_most_favourable_proposals_armenia_yerevan.pdf241.02 KB
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Katarzyna Sobejko
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 01.09.2022 14:59
Data udostępnienia informacji: 01.09.2022 14:59
Data ostatniej aktualizacji: 14.09.2022 08:41