Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

Aktualne zapytanie

DZP.262.2.2021_PS - świadczenie usługi przechowywania nośników danych.

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzył: Piotr Sosnowski
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 21.01.2021 12:53
Data udostępnienia informacji: 21.01.2021 12:53
Data ostatniej aktualizacji: 21.01.2021 12:53

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 262.1.2021-wdrożenie platformy Moodle, jej integracja z domeną FRSE oraz obsługa administracyjna treści umieszczanych na platformie Moodle, dla członków Zespołu i Grantobiorców projektu „Szansa - nowe możliwości dla dorosłych”.

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Katarzyna Załuska
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 20.01.2021 14:27
Data udostępnienia informacji: 20.01.2021 14:27
Data ostatniej aktualizacji: 20.01.2021 14:35

ZO/163/KS/2020 - świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej w zakresie spotkań i konferencji na rzecz programów funkcjonujących w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Toruniu.

Zamawiający podpisał umowę z wybranym Wykonawcą Gminą Miasta Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego, 8, 87-100 Toruń, NIP: 879-000-10-14, działającą poprzez Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Toruniu 87 - 100, Plac Św. Katarzyny 8 w dniu 12 stycznia 2021 r.
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Katarzyna Sobejko
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 31.12.2020 14:39
Data udostępnienia informacji: 31.12.2020 14:39
Data ostatniej aktualizacji: 19.01.2021 13:45

ZO/174/KZ/2020-wybór 16 trenerów regionalnych warsztatów komputerowych świadczących na rzecz Zamawiającego usługi polegające na organizacji i prowadzeniu szkoleń z wykorzystaniem sprzętu komputerowego dla osób uprawnionych do udziału w programie eTwinning

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Katarzyna Załuska
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 31.12.2020 13:14
Data udostępnienia informacji: 31.12.2020 13:14
Data ostatniej aktualizacji: 14.01.2021 14:07

ZO/165/KZ/2020 - Przeprowadzenie akredytacji i monitoringów/Conduct of the accreditation of organisations

Przeprowadzenie akredytacji i monitoringów organizacji z krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Białoruś, Mołdawia, Ukraina) i Rosji oraz w innych krajach partnerskich wskazanych przez Komisję Europejską ubiegających się o Znak Jakości w ramach programu Europejski Korpus Solidarności. Conduct of the accreditation of organisations from the Eastern Partnership countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ukraine) and the Russian Federation as well as from other countries named by the European Commission applying for Quality Label as part of European Solida
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Katarzyna Załuska
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 31.12.2020 12:05
Data udostępnienia informacji: 31.12.2020 12:05
Data ostatniej aktualizacji: 31.12.2020 12:05

ZO/168/KZ/2020 - organizacja kampanii informacyjnej w formule on-line Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego FRSE (zwanego dalej ODI FRSE) tj. kompleksowej organizacji wydarzenia on-line w podziale na części.

UWAGA!!! Zamawiający zmienił Zapytanie ofertowe oraz załącznik nr 1 i załącznik nr 3 do zapytania ofertowego(opz i projekt umowy). W związku z powyższym wydłuża termin składania ofert do dnia 22 stycznia br. do godziny 15.00. UWAGA!!! Zamawiający zmienił załącznik nr 1 (punkt V.IV.II. Wykonawca 2) do zapytania ofertowego(opz). W związku z powyższym wydłuża termin składania ofert do dnia 13 stycznia br. do godziny 15.00. UWAGA!!! Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 11 stycznia br. do godziny 15.00. UWAGA!
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Katarzyna Załuska
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 30.12.2020 11:17
Data udostępnienia informacji: 30.12.2020 11:17
Data ostatniej aktualizacji: 13.01.2021 12:29

ZO/166/PS/2020 - kompleksowa realizacja wystawy poświęconej projektom realizowanym przez FRSE

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzył: Piotr Sosnowski
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 23.12.2020 17:02
Data udostępnienia informacji: 23.12.2020 17:02
Data ostatniej aktualizacji: 13.01.2021 13:55

ZO/147/KS/2020 - świadczenie usługi wspierania jakości projektów wolontariatu Europejskiego Korpusu Solidarności.

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Katarzyna Sobejko
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 21.12.2020 20:37
Data udostępnienia informacji: 21.12.2020 20:37
Data ostatniej aktualizacji: 22.12.2020 12:06

ZO/162/PS/2020 - świadczenie usług telefonii komórkowej i usług przesyłu danych

UWAGA! Aktualny termin składania ofert upływa w dniu 23.12.2020 r. godz. 14:00
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzył: Piotr Sosnowski
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 18.12.2020 15:17
Data udostępnienia informacji: 18.12.2020 15:17
Data ostatniej aktualizacji: 22.12.2020 11:20

ZO/155/KZ/2020 - zakup dostępu do systemu informacji prawnej na potrzeby FRSE.

Zamawiający informuje, że podpisał umowę z wybranym Wykonawcą Wolters Kluwer Polska Spółką z o.o., ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa w dniu 7 stycznia 2021 r.
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Katarzyna Załuska
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 15.12.2020 23:08
Data udostępnienia informacji: 15.12.2020 23:08
Data ostatniej aktualizacji: 19.01.2021 11:14
Subskrybuj zawartość