Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

Aktualne zapytanie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 262.1.2021-wdrożenie platformy Moodle, jej integracja z domeną FRSE oraz obsługa administracyjna treści umieszczanych na platformie Moodle, dla członków Zespołu i Grantobiorców projektu „Szansa - nowe możliwości dla dorosłych”.

Zamawiający informuje, że podpisał umowę z wybranym Wykonawcą Web Development Sebastian Raczkowski, ul. Jerzego Siwińskiego 3/72, 05-120 Legionowo w dniu 2 lutego 2021 r.
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Katarzyna Załuska
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 20.01.2021 14:27
Data udostępnienia informacji: 20.01.2021 14:27
Data ostatniej aktualizacji: 19.02.2021 14:26

ZO/175/KS/2020 - Wybór 16 ekspertów, pełniących funkcję ambasadora Elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE), działających na terenie Polski. W podziale na części.

Uwaga! Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 10.02.2020 r. do godziny 16.00 Zamawiający informuje, że podpisał umowy w dniu 17 lutego 2021r. oraz w dniu 22 lutego 2021 r.
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Katarzyna Sobejko
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 31.12.2020 14:39
Data udostępnienia informacji: 31.12.2020 14:39
Data ostatniej aktualizacji: 23.02.2021 12:52

ZO/174/KZ/2020-wybór 16 trenerów regionalnych warsztatów komputerowych świadczących na rzecz Zamawiającego usługi polegające na organizacji i prowadzeniu szkoleń z wykorzystaniem sprzętu komputerowego dla osób uprawnionych do udziału w programie eTwinning

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Katarzyna Załuska
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 31.12.2020 13:14
Data udostępnienia informacji: 31.12.2020 13:14
Data ostatniej aktualizacji: 22.02.2021 12:55

ZO/165/KZ/2020 - Przeprowadzenie akredytacji i monitoringów/Conduct of the accreditation of organisations

Przeprowadzenie akredytacji i monitoringów organizacji z krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Białoruś, Mołdawia, Ukraina) i Rosji oraz w innych krajach partnerskich wskazanych przez Komisję Europejską ubiegających się o Znak Jakości w ramach programu Europejski Korpus Solidarności. Conduct of the accreditation of organisations from the Eastern Partnership countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ukraine) and the Russian Federation as well as from other countries named by the European Commission applying for Quality Label as part of European Solida
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Katarzyna Załuska
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 31.12.2020 12:05
Data udostępnienia informacji: 31.12.2020 12:05
Data ostatniej aktualizacji: 17.02.2021 12:48

ZO/168/KZ/2020 - organizacja kampanii informacyjnej w formule on-line Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego FRSE (zwanego dalej ODI FRSE) tj. kompleksowej organizacji wydarzenia on-line w podziale na części.

UWAGA!!!Zamawiający informuje o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. UWAGA!!! Zamawiający zmienił Zapytanie ofertowe oraz załącznik nr 1 i załącznik nr 3 do zapytania ofertowego(opz i projekt umowy). W związku z powyższym wydłuża termin składania ofert do dnia 22 stycznia br. do godziny 15.00. UWAGA!!! Zamawiający zmienił załącznik nr 1 (punkt V.IV.II. Wykonawca 2) do zapytania ofertowego(opz). W związku z powyższym wydłuża termin składania ofert do dnia 13 stycznia br. do godziny 15.00. UWAGA!!! Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 11 stycznia br.
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Katarzyna Załuska
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 30.12.2020 11:17
Data udostępnienia informacji: 30.12.2020 11:17
Data ostatniej aktualizacji: 01.02.2021 15:01

ZO/162/PS/2020 - świadczenie usług telefonii komórkowej i usług przesyłu danych

UWAGA! Aktualny termin składania ofert upływa w dniu 23.12.2020 r. godz. 14:00
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzył: Piotr Sosnowski
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 18.12.2020 15:17
Data udostępnienia informacji: 18.12.2020 15:17
Data ostatniej aktualizacji: 22.12.2020 11:20

ZO/155/KZ/2020 - zakup dostępu do systemu informacji prawnej na potrzeby FRSE.

Zamawiający informuje, że podpisał umowę z wybranym Wykonawcą Wolters Kluwer Polska Spółką z o.o., ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa w dniu 7 stycznia 2021 r.
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Katarzyna Załuska
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 15.12.2020 23:08
Data udostępnienia informacji: 15.12.2020 23:08
Data ostatniej aktualizacji: 19.01.2021 11:14

ZO/154/PS/2020 - kompleksowe przygotowanie i realizacja głównej animacji audiowizualnej oraz wizytówek prezentacji audiowizualnych

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzył: Piotr Sosnowski
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 08.12.2020 18:08
Data udostępnienia informacji: 08.12.2020 18:08
Data ostatniej aktualizacji: 14.12.2020 10:18

ZO/152/KZ/2020-wybór 50 trenerów regionalnych warsztatów komputerowych świadczących na rzecz Zamawiającego usługi polegające na organizacji i prowadzeniu szkoleń z wykorzystaniem sprzętu komputerowego dla osób uprawnionych do udziału w programie eTwinning

Zamawiający informuje, że podpisał umowę w dniu 31 grudnia 2020 r. z wybranym Wykonawcą: 1. Anna Urbasik, 2. Katarzyna Sopolińska, 3. Malwina Kordus, 4. Łukasz Kamiński, 5. Anna Krzyżanowska, 6. Katarzyna Siwczak, 7. Michał Siwkowski, 8. Aneta Wilk, 9. Małgorzata Woźniak, 10.Barbara Maciejewska-N'sir, 11. Edyta Bieniek, 12. Adam Stępiński, 13. Edyta Borowicz-Czuchryta, 14. Tomasz Ordza, 15. Jowita Królikowska, 16. Anna Szczepaniak, 17. Dorota Deroń, 18. Bożena Koronowicz, 19. Beata Wójcik, 20. Lilla Poncyliusz-Guranowska, 21. Marcin Hościłowicz, 22.
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Katarzyna Załuska
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 07.12.2020 22:26
Data udostępnienia informacji: 07.12.2020 22:26
Data ostatniej aktualizacji: 19.01.2021 14:44

ZO/150/KZ/2020 - prowadzenie Archiwum Zewnętrznego zgodnie z normami wynikającymi z aktualnych przepisów prawa Polskiego

Zamawiający informuje, że podpisał umowę z wybranym Wykonawcą Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, ul. Bonifraterska 6/21, 00-213 Warszawa w dniu 17 grudnia 2020 r.
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Katarzyna Załuska
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 03.12.2020 15:42
Data udostępnienia informacji: 03.12.2020 15:42
Data ostatniej aktualizacji: 05.01.2021 14:31
Subskrybuj zawartość