Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

dzp.262.92.2021 organizacja wydarzeń w Mołdawii / organisation of the events in Moldova.

organizacja wydarzeń: szkoleń dla wolontariuszy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności pracujących w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu oraz Federacji Rosyjskiej, spotkań koordynatorów projektów wolontariackich EKS, dorocznych spotkań byłych wolontariuszy (Annual event), szkoleń pracowników młodzieżowych, seminariów kontaktowych, wydarzeń realizowanych w ramach Erasmus+, spotkań osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową, spotkań trenerów ESC oraz akredytorów, spotkań sieci SALTO w Mołdawii./ the organisation of the following events: training for European Solidarity Corps (ESC) volunteers working in the Eastern European countries, the Caucasus region and the Russian Federation; meetings of coordinators of volunteering activties; annual meetings of former volunteers (Annual events); training for youth workers; contact seminars; meetings of persons responsible for youth policy; meetings of ESC trainers and persons responsible for accreditation; meetings of the SALTO network in Moldova.
ZałącznikRozmiar
zapytanie_ofertowe_.pdf312.85 KB
md_zal_nr_1_opis_przedmiotu_zamowienia_pl.docx28.19 KB
zal_nr_2_formularz_oferty_pl.docx24.12 KB
zal_nr_3_projekt_umowy.docx48.72 KB
zal_nr_3c_wzor_protokolu_pl.doc27.5 KB
zal_nr_4_informacje_na_temat_doswiadczenia_pl_doc_66763.doc81 KB
zalacznik_nr_5_klauzula_informacyjna.docx19.91 KB
zal_nr_6_oswiadczenie_dzialalnosc_gosp.docx16.66 KB
zal_nr_7_oswiadczenie_wykonawcy.xlsx46.95 KB
request_for_tenders_.pdf281.4 KB
annex_no_1_description_of_subject_matter_of_contract.docx27.16 KB
annex_no_2_tender.docx23.96 KB
annex_no_3_the_draft_contract.docx44.28 KB
annex_no_3a_order_form.xlsx15.29 KB
annex_no_3b_service_completion_form.xlsx14.56 KB
annex_no_3c_protocol_concerning_improper_performa_16355.docx18.95 KB
annex_no_4_information_on_experience_docx_87566.docx22.72 KB
annex_5_gdpr.docx22.52 KB
annex_no_6_declaration_for_business.docx16.39 KB
annex_7_contractors_declaration.pdf288.64 KB
zal_nr_3a_formularz_zamowienia_pl.xlsx15.24 KB
zal_nr_3b_formularz_wykonania_pl.xlsx14.45 KB
zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf343.2 KB
announcement_about_selected_offers.pdf330.93 KB
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Katarzyna Sobejko
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 10.09.2021 22:34
Data udostępnienia informacji: 10.09.2021 22:34
Data ostatniej aktualizacji: 30.09.2021 12:47