Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

DZP.262.64.2021-Gruzja-prowadzenie szkoleń po przyjeździe oraz spotkań ewaluacyjnych dla wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS).

Prowadzenie szkoleń po przyjeździe oraz spotkań ewaluacyjnych dla wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS), pracujących w krajach Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) oraz w Rosji, spotkań koordynatorów projektów wolontariackich EKS, dorocznych spotkań byłych wolontariuszy, szkoleń pracowników młodzieżowych, seminariów kontaktowych, wydarzeń realizowanych w ramach Erasmus+, spotkań osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową, spotkań trenerów oraz akredytorów organizacji wolontariatu młodzieżowego, spotkań sieci SALTO Zamawiający informuje, że wybierze 2 Wykonawców z Gruzji, którzy złożą najkorzystniejsze oferty w kryterium oceny ofert oraz spełnią warunki w zapytaniu i podpisze z nimi umowy zlecenie na wzorze obowiązującym u Zamawiającego. Providing on arrival training and evaluation meetings for European Solidarity Corps (ESC) volunteers working in the Eastern Partnership countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ukraine) and in Russia; meetings of ESC volunteering project coordinators; annual meetings of former volunteers; training for youth workers; contact seminars; events organised in frames of Erasmus+ Programme; meetings of persons responsible for youth policy; meetings of trainers and persons responsible for the accreditation of youth volunteering organisations; meetings of the SALTO network. The Contracting Entity informs that it will select 2 Contractors from Georgia who will submit the most advantageous proposals meeting the evaluation criteria and complying with the conditions of the request for proposals and will sign contracts with them.
ZałącznikRozmiar
zapytanie_ofertowe.pdf696.83 KB
zal_nr_1_opis_przedmiotu_zamowienia_pl.docx28.93 KB
zal_nr_2_projekt_umowy.docx48.34 KB
zalacznik_nr_2_do_umowy_zlecenie_oswiadczenie.docx40.85 KB
zal_nr_3_formularz_oferty.docx18.67 KB
zal_nr_4_wymagania.doc49 KB
zal_nr_5_informacja_na_temat_doswiadczenia.doc75.5 KB
zal_nr_6_oswiadczenie_wykonawcy.xlsx47.23 KB
zal_nr_7_klauzula_informacyjna.docx18.61 KB
request_for_a_proposal.pdf399.66 KB
annex_no_1_description_of_the_subject-matter_of_contract.docx22.74 KB
annex_no_2_to_the_contract_hours_worked.docx34.96 KB
annex_2_to_request_for_proposal_contract.docx42.43 KB
annex_3_to_request_for_proposal.docx18.25 KB
annex_4_to_request_for_proposal_requirements.docx24.22 KB
annex_5_to_request_for_proposal_information_about_experience.docx22.19 KB
annex_6_to_request_for_proposal_contractors_declaration.pdf288.63 KB
annex_7_gdpr.docx17.52 KB
zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_trenerzy_salto_gruzja.pdf601.52 KB
announcement_about_selected_offers.pdf322.48 KB
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Katarzyna Załuska
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 28.06.2021 12:35
Data udostępnienia informacji: 28.06.2021 12:35
Data ostatniej aktualizacji: 26.07.2021 13:25