Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

dzp.262.41.2023 Organizacja wydarzeń w Mołdawii: szkolenia dla wolontariuszy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności pracujących w krajach Europy Wschodniej i Kaukazu, spotkań koordynatorów projektów wolontariackich EKS (...)