Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

dzp.262.38.2021 - modernizację, wykonanie projektów graficznych, dołączenie do istniejącego oprogramowania oraz wdrożenie stron internetowych FRSE: eTwinning.pl, directors-na.eu, eurydice.org.pl, ekspercivet.org.pl; opracowanie i uruchomienie dodatkowych

UWAGA! Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 26 maja 2021 roku do godziny 10.00. Zamawiający informuje, że unieważnił postępowanie nr dzp.262.38.2021. Cena jedynej złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
ZałącznikRozmiar
zapytanie_ofertowe_.pdf909.96 KB
zalacznik_nr_1_opis_przedmiotu_zamowienia.docx67.88 KB
zalacznik_nr_2_projekt_umowy.docx61.82 KB
zalacznik_nr_2a_wzor_umowy_powierzenia.docx37.35 KB
zalacznik_nr_3_formularz_oferty.docx23.97 KB
zalacznik_nr_4_wykaz_uslug_i_osob.docx20.56 KB
zalacznik_nr_5_klauzula_informacyjna.docx18.63 KB
pytania_i_odpowiedzi_dzp.262.38.2021.pdf550.67 KB
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Katarzyna Sobejko
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 20.05.2021 13:42
Data udostępnienia informacji: 20.05.2021 13:42
Data ostatniej aktualizacji: 28.05.2021 00:22