Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

ZP-10/FRSE/2020 - sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych dla programów funkcjonujących w ramach FRSE w podziale na części.