Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

Wersje segmentu ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW OCENIAJĄCYCH WNIOSKI PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ DO PROJEKTU PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

WersjaDziałania
04.12.2019 - 11:24 przez mwojtkowskaaktualna wersja
04.12.2019 - 11:11 przez mwojtkowska
19.02.2019 - 11:29 przez mwojtkowska