Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

Starszy specjalista ds. księgowości

Nr ref.: 
Nr ref. FRSE / KS / 14 / 2008
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
**Starszy specjalista ds. księgowości**

Zakres podstawowych obowiązków:

* Dekretacja, księgowanie i weryfikacja dokumentów źródłowych z zakresu zakupu materiałów i usług. Rozliczanie projektów współfinansowanych przez Komisję Europejską i stronę polską. * Udział w opracowywaniu planów budżetu finansowo-zadaniowego. * Monitoring wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację programów współfinansowanych przez Komisję Europejską – sporządzanie okresowych raportów. * Współpraca z audytorami zewnętrznymi. * Współpraca w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego.

Od kandydatów wymagamy:

* Bardzo dobrej znajomości zasad rachunkowości, w tym rachunkowości budżetowej oraz prawa podatkowego. * Znajomości uregulowań prawnych związanych z Fundacjami. * Wykształcenia wyższego z zakresu rachunkowości lub kierunków pokrewnych. * Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku. * Dokładności i umiejętności pracy w zespole. * Znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie unijnych dokumentów programowych i finansowych. * Dobrej znajomości aplikacji MS Office. * Dyspozycyjności w zakresie wyjazdów służbowych.

Oferujemy:

* Perspektywę rozwoju zawodowego i realizację ambicji zawodowych. * Stabilne zatrudnienie. * Wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczenia zawodowego. * Możliwość szkoleń. * Przyjazną atmosferę pracy. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie w języku polskim: * listu motywacyjnego * CV wg [wzoru Europass](http://www.europass.org.pl/index.php?strona=cv3&nsp=239&jezyk=pl&click_l...) z zaznaczonym numerem referencyjnym, do dnia **10 września 2008r.** na adres: > Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (pokój 401) > Ul. Mokotowska 43 > 00-551 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl . Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli: *"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z dnia 21 sierpnia 1997r.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”*
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Agnieszka Pietrzak
Informację wprowadził do BIP: Michał Chruściel
Data wytworzenia informacji: 27.08.2008 13:05
Data udostępnienia informacji: 27.08.2008 13:05
Data ostatniej aktualizacji: 28.10.2009 15:42