Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

starszy specjalista/główny specjalista ds. TCA w Biurze Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych

Nr ref.: 
FRSE/29/2019

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnym poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

starszy specjalista/ główny specjalista ds. TCA

w Biurze Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych

 

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1

Nr ref. FRSE/29/2019

 

Obowiązki:

 • obsługa administracyjna i merytoryczna szkoleń/wydarzeń międzynarodowych;
 • organizacja, prowadzenie i udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z ofertą programu i wynikających ze specyfiki TCA;
 • udzielanie konsultacji dot. ofert szkoleniowych;
 • współtworzenie publikacji tematycznych związanych ze specyfiką TCA;
 • współpraca przy promocji medialnej programu, przygotowanie i aktualizacja zapisów na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych obsługiwanych wydarzeń;
 • obsługa wydarzeń międzynarodowych z sektorów programu Erasmus+ wynikająca ze specyfiki TCA;
 • monitorowanie przebiegu wydarzeń,
 • współpraca z zespołami trenerskimi, ekspertami zewnętrznymi, klientem wewnętrznym,
 • udział w grupach roboczych i eksperckich w Polsce i za granicą,
 • rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez  beneficjentów/uczestników wydarzeń (próśb, skarg, wniosków),
 • obsługa baz danych.

Oczekujemy:

 • minimum 5-letniego doświadczenia w pracy administracyjnej;
 • minimum 3-letniego doświadczenia w pracy/stażu na stanowiskach w organizacjach związanych z pracą administracyjną w tym dystrybucją środków europejskich bądź w pracy po stronie beneficjanta programów europejskich;
 • minimum 4-letnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji międzynarodowych szkoleń/wydarzeń/konferencji;
 • doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym;
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków, tworzenia prezentacji, raportów, analizy finansowej;
 • umiejętność pracy w zespole jak i samodzielnej pod  presją czasu w zmieniających się warunkach;
 • umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych;
 • rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych w  mowie i piśmie;
 • wysokiej kultury osobistej;
 • znajomości języka angielskiego min. na poziomie B2, znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem;
 • biegłej znajomość pakietu Office.

 

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku,
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym prywatną opiekę medyczną i pakiet rekreacyjno-sportowy.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 3 listopada 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl (w temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego):

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu oczekiwanego minimalnego wynagrodzenia brutto

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

Prosimy o zamieszczenie w ofercie na powyższe stanowisko poniższej klauzuli wraz z podpisem:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na stanowisko starszy specjalista/ główny specjalista w ds. TCA w Biurze Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych nr FRSE/29/2019, jak również w okresie 4 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację.

 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jejwycofaniem.

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A,  02-305 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 4 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

Moje dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 24.10.2019 10:20
Data udostępnienia informacji: 24.10.2019 10:20
Data ostatniej aktualizacji: 21.11.2019 12:25