Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

starszy specjalista w Biurze Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych

Nr ref.: 
FRSE/10/2018

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnym poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

starszy specjalista w Biurze Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych

 

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 2

Nr ref. FRSE/10/2018

 

Obowiązki:

 • obsługa administracyjna projektów realizowanych przez beneficjentów Fundacji finansowanych w ramach programu „Edukacja” – Mechanizm Finansowy EOG na lata 2014-2020
 • organizacja, prowadzenie i udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z ofertą i zasadami programu oraz upowszechnianiem rezultatów programu,
 • udzielanie konsultacji dot. oferty programu,
 • współtworzenie publikacji upowszechniających wyniki realizacji programu w tym przykładów dobrych praktyk,
 • współpraca przy promocji medialnej programu, przygotowanie i aktualizacja zapisów na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych obsługiwanego projektu,
 • obsługa konkursu wniosków na dofinansowanie projektów oraz procesu kontraktowania,
 • monitorowanie przebiegu i ocena końcowa realizacji umów,
 • doradztwo i szkolenia dla beneficjentów,
 • udział w grupach roboczych i eksperckich w Polsce i za granicą
 • rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez  beneficjentów (próśb, skarg, wniosków),
 • ocena formalna i merytoryczna raportów końcowych,
 • obsługa baz danych.

 Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego
 • minimum 4-letniego doświadczenia w pracy/stażu na stanowiskach w organizacjach związanych z dystrybucją środków europejskich bądź w pracy po stronie beneficjanta programów europejskich;
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego po stronie beneficjenta;
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków, tworzenia prezentacji i raportów;
 • umiejętność pracy w zespole jak i samodzielnej pod presją czasu w zmieniających się warunkach
 • umiejętności organizacji pracy własnej, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych;
 • rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych w  mowie i piśmie
 • znajomości języka angielskiego min. na poziomie C1.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do 31 marca 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 13.03.2018 14:03
Data udostępnienia informacji: 13.03.2018 14:03
Data ostatniej aktualizacji: 09.04.2018 15:15