Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

starszy specjalista/ główny specjalista w Zespole Partnerstw Strategicznych Biura Szkolnictwa Wyższego

Nr ref.: 
FRSE/33/2019

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi  i krajowymi programami edukacyjnym poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

starszy specjalista/główny specjalista

w Zespole Partnerstw Strategicznych Biura Szkolnictwa Wyższego

 

Nr ref. FRSE/33/2019

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1

 

Obowiązki:

Obsługa administracyjna wniosków o dofinansowanie i projektów realizowanych przez beneficjentów Fundacji finansowanych z programu Erasmus+ sektor Szkolnictwo wyższe w tym:

 • doradztwo i organizacja szkoleń dla beneficjentów;
 • organizacja, prowadzenie i udział w spotkaniach, szkoleniach, seminariach, warsztatach i konferencjach związanych z ofertą i zasadami programu oraz upowszechnianiem rezultatów programu – tak w języku polskim jak i angielskim;;
 • współtworzenie publikacji upowszechniających wyniki realizacji programu w tym przykładów dobrych praktyk;
 • udzielanie konsultacji dot. oferty programu;
 • udział w wizytach i spotkaniach monitorujących;
 • współpraca przy sporządzaniu planów, raportów i zestawień danych dotyczących realizacji zadań zespołu i programu Erasmus+ w obszarze szkolnictwa wyższego.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • znajomości jęz. angielskiego na poziomie co najmniej B.2;
 • minimum czteroletniego stażu pracy;
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office;
 • bardzo dobrej znajomości i biegłości MS Word oraz MS Excel na poziomie co najmniej średniozaawansowanym;
 • umiejętności tworzenia raportów i analiz z wykorzystaniem danych jakościowych i ilościowych;
 • rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych w mowie i piśmie oraz łatwości nawiązywania kontaktów;
 • doświadczenia i umiejętność pracy w zespole, jak i samodzielnej pracy pod presją czasu w zmieniających się warunkach;
 • wykazywania inicjatywy, kreatywności oraz zaangażowania.

 

Dodatkowo, przy wyborze kandydata będą brane pod uwagę jako atut:

 • umiejętność tworzenia artykułów, notatek, prezentacji oraz informacji dotyczących oferty programu;
 • doświadczenie w obszarze działań promocyjnych, w szczególności przygotowywania i prowadzenia prezentacji multimedialnych;
 • znajomość tematyki europejskiego i polskiego szkolnictwa wyższego;
 • znajomości innego/ych języków obcych.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 15 grudnia 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

 

Prosimy o zamieszczenie w ofercie na powyższe stanowisko poniższej klauzuli wraz z podpisem:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na stanowisko starszy specjalista/główny specjalista w Biurze Szkolnictwa Wyższego nr FRSE/33/2019, jak również w okresie 4 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację.

 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A,  02-305 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 4 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

Moje dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl

 

…………………………………………….

(data i podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 28.11.2019 08:47
Data udostępnienia informacji: 28.11.2019 08:47
Data ostatniej aktualizacji: 19.12.2019 09:05