Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

starszy specjalista ds. Epale w Zespole Europass, EPALE, ECVET

Nr ref.: 
FRSE/44/2018

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi

i krajowymi programami edukacyjnym poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

starszy specjalista ds. EPALE w Zespole Europass, EPALE, ECVET

 

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1

Nr ref. FRSE/44/2018

 

Obowiązki:

 • Wspieranie wdrażania platformy EPALE w tym uczestniczenie w testowaniu funkcjonalności platformy, odpowiadanie na pytania polskich użytkowników platformy, wsparcie techniczne użytkowników platformy, aktywność w grupie dyskusyjnej Krajowych Biur EPALE (NSS Group).
 • Identyfikowanie ekspertów i grup interesariuszy w obszarze uczenia się dorosłych, tworzenie krajowej sieci współpracy profesjonalistów i decydentów w tym obszarze.
 • Promowanie platformy w Polsce (mailing, organizacja i udział w spotkaniach, konferencjach), motywowanie przedstawicieli różnych grup interesariuszy edukacji dorosłych, w tym beneficjentów programu Erasmus+ do rejestrowania się w charakterze użytkownika platformy oraz prowadzenie szkoleń dla użytkowników platformy.
 • Udział w przygotowaniu strategii kampanii promocyjnej EPALE w Internecie, prasie i mediach branżowych.
 • Udział w przygotowaniu materiałów promujących platformę (prezentacje, ulotki, gadżety).
 • Promowanie platformy w mediach społecznościowych, animowanie dyskusji na platformie EPALE, prowadzenie webinarów poświęconych korzystaniu z platformy EPALE
 • Tworzenie tekstów promujących platformę do czasopism i w Internecie.
 • Redagowanie treści dot. uczenia się dorosłych na platformę oraz do upowszechniania poprzez Facebook, e-maile i artykuły, w tym dokonywanie skrótów i streszczeń tekstów innych autorów.
 • Tłumaczenie tekstów z polskiego na angielski i z angielskiego na polski.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego (mile widziane z zakresu andragogiki, pedagogiki);
 • minimum pięcioletniego stażu zawodowego, w tym  minimum trzyletniego doświadczenia w pracy na stanowiskach z podobnym zakresem zdań;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i terminologii angielskiej stosowanej w edukacji (mile widziany certyfikat C1);
 • umiejętności i doświadczenia w samodzielnym tworzeniu tekstów polskich i angielskich oraz w ich redagowaniu;
 • znajomości tematyki edukacyjnej, w tym priorytetów i wyzwań z obszaru uczenia się dorosłych (atutem będzie doświadczenie w pracy w tym obszarze);
 • bardzo dobrej znajomości TIK, w tym pakietu MS Office, szczególnie programu MS Excel i MS Word oraz umiejętności pracy z różnymi narzędziami TIK i bazami danych;
 • umiejętności oceny jakościowej przedsięwzięć edukacyjnych;
 • doświadczenia w korzystaniu z mediów społecznościowych;
 • umiejętności organizacji pracy własnej, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych.

 

Oferujemy:

 

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku oraz szkolenia zewnętrzne;
 • pakiet medyczny i pakiet sportowy;
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • interesujące warunki zatrudnienia.

 

 

Wszystkich zainteresowanych  prosimy o przesłanie do dnia 10 stycznia 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym) https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto  jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

 

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

 

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o zamieszczenie w ofercie na powyższe stanowisko poniższej klauzuli wraz z podpisem:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na stanowisko starszy specjalista ds. EPALE w Zespole Europass, EPALE, ECVET, jak również w okresie 4 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A,  02-305 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 4 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Moje dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawiewyznaczyła osobę odpowiedzialną
za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl

 

 

 

                                                                              ……………………………………..……

                                                                                                        (data i podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 21.12.2018 13:40
Data udostępnienia informacji: 21.12.2018 13:40
Data ostatniej aktualizacji: 14.01.2019 10:16