Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

specjalista/starszy specjalista w Zespole Edukacja Dorosłych Erasmus+

Nr ref.: 
FRSE/08/2019

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzająca kilkunastoma międzynarodowymi

i krajowymi programami edukacyjnym poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

specjalista/starszy specjalista w Zespole Edukacja Dorosłych Erasmus+

 

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1 (umowa na zastępstwo)

Nr ref. FRSE/08/2019

 

 

Obowiązki:

Obsługa administracyjna projektów realizowanych przez beneficjentów Fundacji finansowanych z programu Erasmus+ sektora Edukacja dorosłych, w tym:

 • obsługa konkursu wniosków na dofinansowanie projektów (w tym informowania i konsultowania potencjalnych wnioskodawców, ocena formalna wniosków, współpraca z ekspertami przy ocenie jakościowej wniosków, przygotowanie wyników konkursu i informowanie o wynikach),
 • obsługa procesu kontraktowania beneficjentów, monitorowanie przebiegu umów, ocena formalna i merytoryczna raportów beneficjentów,
 • doradztwo i szkolenia dla beneficjentów, rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez  beneficjentów (próśb, skarg, wniosków),
 • obsługa baz danych i narzędzi informatycznych,
 • przygotowanie, prowadzenie i udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z ofertą i zasadami programu oraz upowszechnianiem jego rezultatów,
 • współtworzenie materiałów upowszechniających wyniki realizacji programu w tym przykładów dobrych praktyk,
 • współpraca przy sporządzaniu planów, raportów i zestawień danych dotyczących realizacji zadań Zespołu.

 

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego - mile widziane z zakresu andragogiki lub socjologii
 • minimum rocznego doświadczenia w pracy/stażu na stanowiskach w organizacjach związanych z dystrybucją środków europejskich bądź w pracy po stronie beneficjenta programów europejskich,
 • znajomości obszaru edukacji dorosłych, mile widziana praktyczna znajomość zagadnień z zakresu rozwoju i uczenia się osób dorosłych w Polsce,
 • wykazywania inicjatywy, kreatywności, zaangażowania;
 • rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych w mowie i piśmie oraz łatwości nawiązywania kontaktów,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. średniozaawansowanym,
 • umiejętności organizacji pracy własnej, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych,
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office.

 

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w pracy w organizacji prowadzącej niezawodową edukację dorosłych lub w obsłudze projektów finansowanych ze środków unijnych.

 

Oferujemy:

 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do 14 marca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres praca@frse.org.pl (w temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego):

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass(wraz z numerem referencyjnym) https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
 • Listu motywacyjnego(prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto  jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Prosimy o zamieszczenie w ofercie na powyższe stanowisko poniższej klauzuli wraz z podpisem:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na stanowisko specjalista/starszy specjalista w Zespole Edukacja Dorosłych Erasmus+ nr FRSE/08/2019, jak również w okresie 4 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację.

 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jejwycofaniem.

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A,  02-305 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 4 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Moje dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl

 

…………………………………………….

(data i podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 22.02.2019 11:43
Data udostępnienia informacji: 22.02.2019 11:43
Data ostatniej aktualizacji: 25.03.2019 11:00