Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

specjalista/starszy specjalista w Zespole Controllingu Wewnętrznego

Nr ref.: 
FRSE/27/2019

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi  i krajowymi programami edukacyjnym poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

specjalista/starszy specjalista w Zespole Controllingu Wewnętrznego

 

Nr ref. FRSE/27/2019

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1

 

 

Obowiązki:

 • przygotowywanie raportów operacyjno-finansowych;
 • monitorowanie realizacji celów budżetowych;
 • udział w procesie sporządzania planu finansowego, jego monitorowania i wykonania oraz prognoz finansowych;
 • analiza danych finansowych;
 • doskonalenie/tworzenie procedur wewnętrznych w zakresie działań controllingu wewnętrznego;
 • analiza kosztów poszczególnych zespołów i programów realizowanych przez FRSE
  w odniesieniu do planu finansowego i budżetów programowych;
 • udział w projektach międzyzespołowych.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego I lub II stopnia (preferowane kierunki: zarządzanie projektami/organizacjami, finanse, ekonomia);
 • co najmniej 4 lat stażu pracy, w tym min. rok doświadczenia w pracy w dziedzinie controllingu lub o zakresie obowiązków podobnym do wyżej wymienionego;
 • bardzo dobrej znajomości MS Excel (znajomość VBA będzie dodatkowym atutem) oraz MS Word na poziomie średniozaawansowanym;
 • dobrej znajomości języka angielskiego min. na poziomie B1;
 • umiejętności pracy samodzielnej pod presją czasu w zmieniających się warunkach;
 • doświadczenie w pracy związanej z realizacją i rozliczaniem programów UE oraz programów bilateralnych będzie dodatkowym atutem.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 22 listopada 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

 

Prosimy o zamieszczenie w ofercie na powyższe stanowisko poniższej klauzuli wraz z podpisem:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na stanowisko specjalista/starszy specjalista w Zespole Controllingu Wewnętrznego nr FRSE/27/2019, jak również w okresie 4 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację.

 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jejwycofaniem.

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A,  02-305 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 4 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Moje dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl

 

…………………………………………….

(data i podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 08.10.2019 08:54
Data udostępnienia informacji: 08.10.2019 08:54
Data ostatniej aktualizacji: 27.11.2019 10:02