Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

specjalista w Zespole Prwanym

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnym poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

specjalista w Biurze Prawnym

 

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1 (umowa na zastępstwo)

Nr ref. FRSE/20/2019

 

Obowiązki:

 • sporządzanie i analiza umów, których stroną jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;
 • współpraca z inspektorem ochrony danych osobowych;
 • weryfikacja prawnych dokumentów kontrahentów i beneficjentów Fundacji;
 • wsparcie formalno – prawne w negocjacjach z kontrahentami;
 • sporządzanie projektów opinii i informacji prawnych;
 • bieżące wsparcie prawne pracowników Fundacji.

 

 Oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek prawo;
 • doświadczenie w pracy w organie administracji rządowej/samorządowej, w tym w jednostkach związanych z edukacją;
 • dobrej znajomość pakietu MS Office;
 • doświadczenia w pracy zespołowej, rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych oraz łatwości w nawiązaniu efektywnej współpracy;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne komunikowanie się;
 • samodzielności i dobrej organizacja pracy;
 • wykazywania inicjatywy i zaangażowania.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku,
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym prywatną opiekę medyczną i pakiet rekreacyjno-sportowy.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 10 czerwca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl(w temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego):

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu oczekiwanego minimalnego wynagrodzenia brutto)

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

 

Prosimy o zamieszczenie w ofercie na powyższe stanowisko poniższej klauzuli wraz z podpisem:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na stanowisko specjalista w Zespole Prawnym nr FRSE/20/2019, jak również w okresie 4 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację.

 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A,  02-305 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 4 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Moje dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl

 

…………………………………………….

                                                                                (data i podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 03.06.2019 12:51
Data udostępnienia informacji: 03.06.2019 12:51
Data ostatniej aktualizacji: 04.06.2019 15:21