Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

specjalista w Zespole Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Nr ref.: 
FRSE/09/2018

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi

poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

specjalista w Zespole Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Nr ref. FRSE/09/2018

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 2

 

Obowiązki:

Obsługa administracyjna projektów realizowanych przez beneficjentów Fundacji finansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+ w tym:

 • organizacja, prowadzenie i udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z ofertą i zasadami programu oraz upowszechnianiem rezultatów programu,
 • udzielanie konsultacji dot. oferty programu,
 • współtworzenie publikacji upowszechniających wyniki realizacji programu w tym przykładów dobrych praktyk,
 • współpraca przy promocji medialnej programu, przygotowanie i aktualizacja zapisów na stronie internetowej obsługiwanego projektu,
 • obsługa konkursu wniosków na dofinansowanie projektów oraz procesu kontraktowania,
 • monitorowanie przebiegu i ocena końcowa realizacji umów,
 • doradztwo i szkolenia dla beneficjentów,
 • rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez  beneficjentów (próśb, skarg, wniosków),
 • ocena formalna i merytoryczna raportów końcowych,
 • obsługa baz danych.

 Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego pierwszego stopnia (mile widziane z zakresu pedagogiki,);
 • minimum 4 letniego doświadczenia zawodowego;
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • umiejętności organizacji pracy własnej, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych;
 • znajomości języka angielskiego min. na poziomie B1.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 25 marca 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

 “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 13.03.2018 12:23
Data udostępnienia informacji: 13.03.2018 12:23
Data ostatniej aktualizacji: 27.03.2018 15:41