Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

specjalista w Zespole Programu eTwinning

Nr ref.: 
FRSE/10/2019

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzająca kilkunastoma międzynarodowymi

i krajowymi programami edukacyjnym poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

specjalista w Zespole Programu eTwinning

 

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1

Nr ref. FRSE/10/2019

 

Obowiązki:

 • monitorowanie i ocena jakości projektów realizowanych w ramach programu
 • koordynacja procesów związanych z formami uznania dla szkół i nauczycieli
  w programie
 • wsparcie techniczne oraz merytoryczne nauczycieli z zakresu realizacji projektów
 • udział w budowaniu strategii rozwoju programu w kierunku podnoszenia jakości realizowanych projektów
 • udział w wydarzeniach szkoleniowo-promocyjnych na poziomie krajowym i międzynarodowym

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego min. pierwszego stopnia na kierunku pedagogika lub z przygotowaniem pedagogicznym
 • doświadczenie w pracy jako nauczyciel edukacji szkolnej
 • znajomości obszaru edukacji szkolnej oraz praktycznej znajomości zagadnień z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie min. na poziomie C1
 • bardzo dobrej znajomości narzędzi: MS Office (w szczególności Word i Excel)
 • dyspozycyjności w zakresie wyjazdów służbowych
 • umiejętności organizacji pracy własnej oraz pracy w kilkuosobowym zespole

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych takich jak eTwinning i Erasmus+
 • prawo jazdy kat. B,

Oferujemy:

 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do 30 kwietnia 2019 r. pocztą elektroniczną na adres praca@frse.org.pl (w temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego):

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym) https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto  jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Prosimy o zamieszczenie w ofercie na powyższe stanowisko poniższej klauzuli wraz z podpisem:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na stanowisko specjalista w Zespole programu eTwinning nr FRSE/10/2019, jak również w okresie 4 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jejwycofaniem.

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A,  02-305 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 4 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Moje dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl

 

…………………………………………….

(data i podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 26.02.2019 11:44
Data udostępnienia informacji: 26.02.2019 11:44
Data ostatniej aktualizacji: 06.05.2019 15:01