Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

specjalista w ds. upowszechniania w Biurze Promocji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnym poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

specjalista ds. upowszechniania w Biurze Promocji

 

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1

Nr ref. FRSE/15/2018

 

 

Obowiązki:

 • współudział w opracowaniu i realizacji strategii upowszechniania rezultatów projektów beneficjentów w tym kreowania nowych rozwiązań, promowanie metod i technik upowszechniania oraz systematyzacja źródeł informacji służących osiąganiu celów strategicznych Pionu Upowszechniania i Komunikacji Fundacji;
 • obsługa kontaktów zewnętrznych w zespole m.in.: z instytucjami współpracującymi z Fundacją w zakresie składu tekstu, korekty wydawniczej  i redakcji, przetargów drukarskich montażu i realizacji materiałów filmowych, grafikami, fotografikami;
 • opieka nad czytelnią Fundacji;
 • organizacja wydarzeń promocyjno-upowszechniających w roli kierownika projektu (konferencje, seminaria, webinaria, debaty);
 • nadzór nad edytorskim i graficznym przygotowaniem materiałów oraz wydawnictw informacyjnych i promocyjnych dotyczących działań Fundacji;
 • dbałość o zgodne z polityką Fundacji realizowanie procedur wewnętrznych i wymogów formalno-prawnych polskich i zagranicznych instytucji kontrolnych m.in. Komisji Europejskiej i odpowiednich ministerstw;
 • współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Fundacji, w celu zbudowania dobrych relacji i uzyskania koniecznego wsparcia dla kluczowych aktywności w obszarach komunikacji wewnętrznej. 

Oczekiwania:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego (mile widziane z zakresu: europeistyki, edukacji, filologiczne,);
 • minimum dwuletniego doświadczenia w pracy na stanowiskach związanych z projektami unijnymi;
 • doświadczenia w pracy w instytucjach związanych z rynkiem pracy, kulturą, rozwojem nauki i edukacji lub szkoleniami;
 • eksperckiej wiedzy dotyczącej profilu działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój edukacji w Polsce;
 • szerokiej wiedzy dotyczącej aktualnych trendów w komunikacji i możliwości ich wykorzystywania w poszczególnych działaniach komunikacyjnych;
 • doświadczenie i umiejętności w zakresie wystąpień publicznych;
 • doświadczenia w tworzeniu tekstów w tym artykułów, książek, blogów itp.;
 • doskonałych zdolności organizacyjnych, samodzielności i konsekwencji w działaniu;
 • wysokiej motywacji w realizacji celów zawodowych;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym;
 • znajomość drugiego języka obcego.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • prywatną opiekę medyczną i pakiet sportowy;
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 03.04.2018 r. do g. 16.00 pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 27.03.2018 15:50
Data udostępnienia informacji: 27.03.2018 15:50
Data ostatniej aktualizacji: 09.04.2018 15:15