Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

specjalista informatyk ds. Obsługi Informatycznej Programów Finansowych

Nr ref.: 
FRSE/07/2018

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi

poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

specjalista informatyk ds. Obsługi Informatycznej Programów Finansowych w Biurze Finansowym

Nr ref. FRSE/07/2018

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 2

Obowiązki:

 • Pomoc techniczna dla pracowników dot. obsługi systemów informatycznych w tym szkolenia użytkowników;
 • Analiza potrzeb i wskazywanie kierunków rozwoju narzędzi IT w kontekście potrzeb Fundacji;
 • Modernizacja i rozwój funkcjonalności systemu Finera do generowania dokumentów projektowych;
 • Tworzenie formularzy w języku powstałym na potrzeby Fundacji (fr:code) oraz dokumentów XML z walidacją XSD i szablonem wydruku TeX;
 • Rozwiązywanie problemów pojawiających się podczas używania systemu Finera.
 • Bieżące utrzymanie funkcjonujących w Fundacji programów i aplikacji informatycznych własnych oraz opieka nad produktami informatycznymi firm zewnętrznych;
 • Tworzenie dokumentacji technicznej i użytkowej;
 • Rola Administratora Systemu Informatycznego zgodnie z zapisami wewnętrznej Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi.

 

Oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego mile widziane wyższego magisterskie bądź inżynierskie;
 • doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku;
 • znajomości systemu Linux i bazy danych MySQL;
 • znajomości HTML, XML,XSD oraz języka składu LaTeX;
 • mile widziane doświadczenie w pracy z XSLT;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • umiejętności ustalania priorytetów;
 • umiejętności kreatywnego myślenia i nastawienia na rozwiązywanie problemów;
 • łatwości nawiązywania kontaktów;
 • dynamiczności i sprawności w działaniu – również w sytuacjach stresowych;
 • znajomości języka angielskiego pozwalająca na czytanie dokumentacji.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku oraz szkolenia zewnętrzne;
 • pakiet medyczny i pakiet sportowy;
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

 

Fundacja istnieje od ponad 20 lat, zatrudnia 240 pracowników.

Średniorocznie dystrybuujemy 800 000 000 zł dofinansowań na cele związane z rozwojem edukacji, w tym różnego typu projekty beneficjentów w ramach programu europejskiego Erasmus+. 

Zespół Informatyki projektuje i obsługuje ponad dwadzieścia narzędzi i systemów wewnętrznych stworzonych na potrzeby zarządzania środkami unijnymi i organizacji pracy Fundacji. Nadzoruje też poprawność działania kilkunastu narzędzi i systemów zewnętrznych m.in. Komisji Europejskiej dedykowanych do komunikacji z beneficjentami.

Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do grona osób wspierających informatycznie realizację idei współpracy między krajami europejskimi wprosimy o przesłanie do dnia 23 marca 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym) https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia netto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 02.03.2018 12:54
Data udostępnienia informacji: 02.03.2018 12:54
Data ostatniej aktualizacji: 16.04.2018 15:20