Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

specjalista informatyk ds. obsługi informatycznej Helpdesk

Nr ref.: 
FRSE/01/2019

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi

i krajowymi programami edukacyjnym poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

specjalista informatyk ds. obsługi informatycznej Helpdesk

 

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1

Nr ref. FRSE/01/2019

 

Obowiązki:

 • bieżące wsparcie użytkowników systemów i sprzętu, rozwiązywanie zgłaszanych problemów w ramach helpdesk na pierwszej linii wsparcia;
 • współpraca z drugą linią wsparcia;
 • wsparcie techniczne i szkolenia dla pracowników;
 •  obsługa wydarzeń w zakresie:
  •  instalacji sprzętu komputerowego, audio, video, itp.
  •  obsługi sprzętu komputerowego, audio, video, itp.
 • instalacja, konfiguracja, konserwacja i inwentaryzacja sprzętu teleinformatycznego;
 • organizacja i nadzór techniczny nad pracami zleconymi osobom lub firmom zewnętrznym w zakresie usług teleinformatycznych;
 • planowanie wydatków na zakupy komputerowe oraz usługi teleinformatyczne;
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej;
 • wypożyczanie sprzętu mobilnego;
 • prowadzenie rejestrów wyposażenia teleinformatycznego (komputerów, telefonów, monitorów itp.) oraz opieka nad magazynem sprzętu komputerowego;
 • rozliczanie kosztów zakupu produktów i usług związanych z realizowanym obszarem zadań;
 • obsługa systemów, aplikacji i innych narzędzi IT przeznaczonych do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, obiegu dokumentów i płatności;
 • wsparcie wew. systemów informatycznych (kontrola dostępu, monitoring);
 • administrowanie centrala telefoniczna.

Oczekiwania:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • znajomość budowy i działania sprzętu komputerowego;
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz awarii z dziedziny IT;
 • bardzo dobra znajomość środowiska MS Windows 7 i 10;
 • wiedza ogólna w zakresie zagadnień sieciowych oraz bezpieczeństwa IT;
 • podstawowa wiedza w zakresie Active Directory;
 • wykształcenie minimum średnie

Dodatkowym atutem będzie:

 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość jęz. angielskiego w zastosowaniach technicznych
 • gotowość do wyjazdów służbowych, także poza miejsce zamieszkania

 

Oferujemy:

 

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku oraz szkolenia zewnętrzne;
 • pakiet medyczny i pakiet sportowy;
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • interesujące warunki zatrudnienia.

 

 

Wszystkich zainteresowanych  prosimy o przesłanie do dnia 20 stycznia 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym) https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto  jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

 

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

 

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o zamieszczenie w ofercie na powyższe stanowisko poniższej klauzuli wraz z podpisem:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na stanowisko specjalista informatyk ds. obsługi informatycznej Helpdesk nr FRSE/01/2019, jak również w okresie 4 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A,  02-305 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 4 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Moje dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawiewyznaczyła osobę odpowiedzialną
za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl

 

 

 

                                                                              ……………………………………..……

                                                                                                        (data i podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 11.01.2019 10:59
Data udostępnienia informacji: 11.01.2019 10:59
Data ostatniej aktualizacji: 01.02.2019 10:45