Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. kadr i płac

Nr ref.: 
FRSE/DG/13/2017

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi

poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

STARSZY SPECJALISTA W ZESPOLE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

DS. KADR I PŁAC

Nr ref. FRSE/DG/13/2017

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1


Obowiązki:

· sporządzanie listy płac i przelewów z wynagrodzeniami;

· prowadzenie ewidencji absencji chorobowej;

· sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu;

· sporządzanie i wysyłka dokumentów do ZUS związanych z zatrudnianiem/zwalnianiem pracowników;

· sporządzanie dokumentacji DRA miesięcznych, rocznej deklaracji IWA, deklaracji PFRON a także miesięcznych zestawień dot. PDOF i deklaracji rocznych PIT,

· sporządzanie przelewów miesięcznych, odpisów na ZFŚS i dokonywanie przelewów;

· sporządzanie zestawień oraz ewidencja dot. dofinansowań do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym;

· rozliczanie pakietów zdrowotnych i rekreacyjnych oraz dodatkowych pakietów ubezpieczeń;

· bieżąca kontrola terminowej realizacji badań lekarskich pracowników i szkoleń BHP oraz współpraca ze specjalista ds. BHP w zakresie organizacji szkoleń;

· prowadzenie akt osobowych pracowników;

· sporządzanie umów cywilno-prawnych i prowadzenie rozliczeń tych umów;

· tworzenie niestandardowych sprawozdań, statystyk, opracowań i zestawień na potrzeby wewnętrzne oraz audytów zewnętrznych i bieżących zapytań instytucji nadzorujących działania FRSE;

· współpraca z bezpośrednim przełożonym w zakresie projektowania i utrzymania systemów motywacji finansowej, ewidencji czasu pracy, planowania zatrudniania i etatyzacji.;

· doradztwo dla kierowników liniowych i Zarządu w sprawach związanych z utrzymaniem i rozwojem zasobów ludzkich.

Oczekujemy:

· wykształcenia wyższego II stopnia;

· minimum czteroletniego stażu pracy (mile widziane w sektorze publicznym) w tym dwa lata na samodzielnych stanowiskach ds. kadr/płac;

· doświadczenia w obsłudze programów kadrowo-płacowych (mile widziana Sage Symfonia);

· eksperckiej praktycznej wiedzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

· wiedzy o systemach wynagrodzeń i doświadczenia w projektowaniu rozwiązań z zakresu motywacji finansowej;

· podstawowej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych;

· bardzo dobrej organizacji pracy własnej i umiejętności wyznaczania priorytetów;

· orientacji na zadania i rozwiązywanie problemów;

· znajomości obsługi pakietu MS Office na poziomie zaawansowanym (szczególnie MS Excel)

· znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1.

Oferujemy:

· możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;

· pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;

· prywatną opiekę medyczną i pakiet sportowy;

· atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Fundacja istnieje od ponad 20 lat, zatrudnia 240 pracowników. Średniorocznie dystrybuujemy 800 000 000 zł dofinansowań na cele związane z rozwojem edukacji w tym różnego typu projekty beneficjentów w ramach programu europejskiego Erasmus+.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 21 lipca br. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

· CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)

· Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.” 

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Justyna Sztukowska
Informację wprowadziła do BIP: Justyna Sztukowska
Data wytworzenia informacji: 08.06.2017 08:25
Data udostępnienia informacji: 08.06.2017 08:25
Data ostatniej aktualizacji: 24.07.2017 13:40