Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

młodszy specjalista w Zespole Europass, EPALE, ECVET

Nr ref.: 
FRSE/13/2019

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzająca kilkunastoma międzynarodowymi

i krajowymi programami edukacyjnym poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

młodszy specjalista w Zespole Europass, EPALE, ECVET

 

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1

Nr ref. FRSE/13/2019

 

Obowiązki:

 • obsługa osób zainteresowanych Inicjatywą Europass, informowanie o zasadach wydawania dokumentów i zasadach otrzymywania materiałów promocyjnych;
 • obsługa administracyjno-biurowa zespołu;
 • potwierdzanie dokumentów Europass-Mobilność;
 • przygotowywanie i redagowanie tekstów promocyjno-informacyjnych;
 • obsługa polskiej strony internetowej Krajowego Centrum Europass i mediów społecznościowych;
 • prowadzenie warsztatów i szkoleń na temat Inicjatywy Europass;
 • organizacja i udział w akcjach promocyjno-informacyjnych takich jak: targi, seminaria, spotkania informacyjne;
 • udział w międzynarodowych grupach roboczych i spotkaniach zagranicznych poświęconych Inicjatywie Europass;
 • współpraca w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej działań promocyjnych Inicjatywy Europass, sporządzanie i nadzór nad zamówieniami publicznymi Krajowego Centrum Europass;
 • Współpraca przy tworzeniu planów pracy, planów finansowych i sprawozdań do instytucji nadzorujących (KE i MEN).

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • doskonale rozwinięte umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie;
 • znajomość zagadnień z zakresu europejskiej polityki na rzecz uczenia się przez całe życie;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • dyscyplina w przestrzeganiu procedur administracyjnych;
 • umiejętności w zakresie wystąpień publicznych;
 • bardzo dobra znajomości pakietu MS Office.

 

 Oferujemy:

 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do 20 marca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres praca@frse.org.pl (w temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego):

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym) https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
 • Listu motywacyjnego(prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto  jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanychdokumentów nie zwracamy.

 

Prosimy o zamieszczenie w ofercie na powyższe stanowisko poniższej klauzuli wraz z podpisem:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na stanowisko młodszy specjalista w Zespole Europass, EPALE, ECVET nr FRSE/13/2019, jak również w okresie 4 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jejwycofaniem.

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A,  02-305 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 4 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Moje dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl

 

…………………………………………….

(data i podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 13.03.2019 11:20
Data udostępnienia informacji: 13.03.2019 11:20
Data ostatniej aktualizacji: 25.03.2019 10:57