Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

młodszy specjalista ds. Kancelaryjno-Archiwalnych w Zespole Administracyjno-Technicznym

Nr ref.: 
FRSE/37/2018

Obowiązki:

 • przyjmowanie korespondencji przychodzącej dostarczanej przez wykonawców usług pocztowych i kurierskich
 • rejestracja korespondencji w systemie kancelaryjnym i jej wydawanie pracownikom
 • obsługa kancelaryjna korespondencji wychodzącej
 • tworzenie zestawień przesyłek kurierskich i pocztowych nadawanych przez pracowników w systemie kancelaryjnym i archiwizacja kopii w celach rozliczeniowych
 • obsługa beneficjentów i interesantów przychodzących do siedziby - odbiór korespondencji, informowanie pracowników o przybyciu interesantów, kierowanie gości na spotkania
 • przygotowywanie i nadzór nad ciągłością numeracji etykiet dla rejestru dokumentów (w tym systemu kancelaryjnego)
 • wydawanie kart dostępu do budynku
 • współpraca z wykonawcami usług pocztowych i kurierskich w zakresie obsługi
 • projektowanie nowych rozwiązań i udoskonalanie procedur związanych z obiegiem korespondencji i archiwizacją dokumentów
 • udzielanie podstawowych informacji z zakresu obsługi systemu kancelaryjnego
 • obsługa ogólnofirmowej korespondencji elektronicznej
 • obsługa telefoniczna Fundacji – odbieranie i przekierowywanie telefonów od interesantów, udzielanie interesantom podstawowych informacji

Oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego
 • doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego
 • dobrej znajomości pakietu MS Office
 • wysokiego poziomu umiejętności komunikacyjnych i kultury osobistej
 • bardzo dobrej organizacji pracy i zaangażowania

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy związanej z archiwizacją dokumentów lub gotowość do udziału w kursie

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • prywatną opiekę medyczną i pakiet sportowy;
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 29.08.2018 r., do g. 16.00 pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na stanowisko młodszy specjalista ds. Kancelaryjno-Archiwalnych w Zespole Administracyjno-Technicnym nr FRSE/37/2018, jak również w okresie 4 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A,  02-305 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 4 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Moje dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawiewyznaczyła osobę odpowiedzialną
za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magdalena Redyk
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 22.08.2018 09:40
Data udostępnienia informacji: 22.08.2018 09:40
Data ostatniej aktualizacji: 31.08.2018 07:17