Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

młodszy specjalista ds. kancelaryjno-archiwalnych

Nr ref.: 
FRSE/41/2019

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi  i krajowymi programami edukacyjnym poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

młodszy specjalista ds. kancelaryjno-archiwalnych

w Zespole Administracyjno-Technicznym

 

Nr ref. FRSE/41/2019

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1

 

Obowiązki:

 • przyjmowanie korespondencji przychodzącej dostarczanej przez wykonawców usług pocztowych i kurierskich;
 • rejestracja korespondencji w systemie kancelaryjnym i jej wydawanie pracownikom;
 • obsługa kancelaryjna korespondencji wychodzącej;
 • tworzenie zestawień przesyłek kurierskich i pocztowych nadawanych przez pracowników w systemie kancelaryjnym i archiwizacja kopii w celach rozliczeniowych;
 • obsługa beneficjentów i interesantów przychodzących do siedziby- odbiór korespondencji, informowanie pracowników o przybyciu interesantów, kierowanie gości na spotkania;
 • przygotowywanie i nadzór nad ciągłością numeracji etykiet dla rejestru dokumentów (w tym systemu kancelaryjnego);
 • wydawanie i rejestrowanie kart dostępu do budynku, obsługa systemu KD;
 • współpraca z wykonawcami usług pocztowych i kurierskich w zakresie obsługi;
 • obsługa ogólnofirmowej korespondencji elektronicznej;
 • obsługa telefoniczna Fundacji – odbieranie i przekierowywanie telefonów od interesantów, udzielanie interesantom podstawowych informacji.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • znajomość jęz. angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • obsługa urządzeń biurowych;
 • dobrej znajomości pakietu MS Office;
 • wysokiego poziomu umiejętności komunikacyjnych i kultury osobistej;
 • bardzo dobrej organizacji pracy i zaangażowania.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy związanej z archiwizacją dokumentów lub gotowość do rozwoju w tym zakresie.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 10 stycznia 2020r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

 

Prosimy o zamieszczenie w ofercie na powyższe stanowisko poniższej klauzuli wraz z podpisem:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na stanowisko młodszy specjalista w Zespole Administracyjn0-Technicznym nr FRSE/41/2019, jak również w okresie 4 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację.

 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A,  02-305 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 4 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

Moje dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl

 

…………………………………………….

(data i podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 19.12.2019 11:17
Data udostępnienia informacji: 19.12.2019 11:17
Data ostatniej aktualizacji: 21.01.2020 13:56