Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

główny specjalista w Zespole Wydawnictwa i Czasopism

Nr ref.: 
FRSE/40/2018

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi

i krajowymi programami edukacyjnym poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

główny specjalista w Zespole Wydawnictwa i Czasopism

 

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1 (umowa na zastępstwo)

Nr ref. FRSE/40/2018

 

Obowiązki:

 • prowadzenie dokumentacji umów cywilnoprawnych;
 • prowadzenie korespondencji z autorami publikacji;
 • wsparcie administracyjne pracy redakcji i studia graficznego;
 • współpraca z innymi komórkami Fundacji w zakresie przygotowania planu publikacji oraz organizacji wydarzeń (seminaria, konferencje).

 

Oczekujemy:

 • minimum pięcioletniego doświadczenia na stanowisku związanym z administracją;
 • minimum trzyletniego doświadczenia w pracy związanej z przygotowywaniem publikacji;
 • minimum dwuletniego doświadczenia związanego z organizacją wydarzeń, w tym stoisk wydawniczych;
 • wykształcenia wyższego;
 • znajomości zasad zawierania umów cywilnoprawnych;
 • wysokich umiejętności komunikacyjnych;
 • sumienności w prowadzeniu dokumentacji;
 • znajomości oprogramowania MS Word, Excel;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • umiejętności ustalania priorytetów;
 • umiejętności kreatywnego myślenia i nastawienia na rozwiązywanie problemów;
 • łatwości nawiązywania kontaktów;
 • dynamiczności i sprawności w działaniu – również w sytuacjach stresowych;
 • mile widziana znajomość środowiska WordPress lub Drupal.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku oraz szkolenia zewnętrzne;
 • pakiet medyczny i pakiet sportowy;
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • interesujące warunki zatrudnienia.

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji istnieje od ponad 20 lat jako fundacja Skarbu Państwa. Działające w jej strukturach Wydawnictwo zajmuje się wydawaniem dwóch kwartalników oraz kilkunastu publikacji naukowo-badawczych i książek rocznie. Opracowuje również raporty specjalne i publikacje pokonkursowe.

 

Wszystkich zainteresowanych  prosimy o przesłanie do dnia 30 listopada 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym) https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Prosimy o zamieszczenie w ofercie na powyższe stanowisko poniższej klauzuli wraz z podpisem:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na stanowisko główny specjalista w Zespole Wydawnictwa i Czasopism nr FRSE/40/2018, jak również w okresie 4 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A,  02-305 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 4 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Moje dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawiewyznaczyła osobę odpowiedzialną
za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl

 

 

 

                                                                             .........................................................

                                                                                                        (data i podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 21.11.2018 13:59
Data udostępnienia informacji: 21.11.2018 13:59
Data ostatniej aktualizacji: 06.12.2018 11:42