Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

główny specjalista w Zespole Promocji i Komunikacji

Nr ref.: 
FRSE/39/2018

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi

i krajowymi programami edukacyjnym poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

główny specjalista w Zespole Promocji i Komunikacji

 

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1

Nr ref. FRSE/39/2018

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne: marketing, nauki społeczne lub inne kierunkowo związane;
 • minimum 4- letnie doświadczenie w  realizacji projektów eventowych (szkolenia, konferencje, itp.), wydawniczych i promocyjnych;
 • zdolności komunikacyjne szczególnie w obszarze zbierania informacji i współpracy z klientami wewnętrznymi;
 • znajomość rynku edukacji  w Polsce i krajach UE;
 • doświadczenie w pracy zespołowej i projektowej;
 • wysoki poziom kreatywności i umiejętność organizacji pracy własnej;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

 

Obowiązki:

 • organizacja wydarzeń promocyjnych (m.in. konferencje, seminaria, szkolenia, webinaria, debaty);
 • kompleksowa współpraca z podwykonawcami w projektach eventowych;
 • planowanie działań oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie organizowania konferencji;
 • realizowanie projektów zgodnie z przeznaczonym na dane wydarzenie budżetem;
 • kontrolowanie zgodności prowadzonych działań z wewnętrznymi procedurami firmy, oraz w zgodności z prawem zamówień publicznych;
 • przygotowywanie materiałów promocyjno-informacyjnych na potrzeby organizacji wydarzeń FRSE (we współpracy z grafikami);
 • współpraca z przedstawicielstwami Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwami i innymi instytucjami w zakresie realizacji polityki informacyjno-promocyjnej Fundacji;
 • prace administracyjno-biurowe.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym prywatną opiekę medyczną i pakiet rekreacyjno-sportowy.

 

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 26 października 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl(w temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego):

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu oczekiwanego minimalnego wynagrodzenia brutto)

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o zamieszczenie w ofercie na powyższe stanowisko poniższej klauzuli wraz z podpisem:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na stanowisko główny specjalista w Zespole Promocji i Komunikacji nr FRSE/39/2018, jak również w okresie 4 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A,  02-305 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 4 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Moje dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawiewyznaczyła osobę odpowiedzialną
za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl

 

 

 

                                                                          ..............................................................

                                                                                                        (data i podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 19.10.2018 10:46
Data udostępnienia informacji: 19.10.2018 10:46
Data ostatniej aktualizacji: 06.11.2018 10:00