Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

ZO/31/PS/2019 - przeprowadzenie akredytacji i monitoringów organizacji z krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji oraz w innych krajach partnerskich