Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

ZO/155/KZ/2020 - zakup dostępu do systemu informacji prawnej na potrzeby FRSE.

UWAGA!!! Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zapewniają funkcjonalność wskazaną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21.12.2020 r. do godziny 12
ZałącznikRozmiar
zapytanie_ofertowe.pdf680.4 KB
zalacznik_nr_1_opis_przedmiotu_zamowienia.docx22.17 KB
zalacznik_nr_2_formularz_oferty.docx21.65 KB
zalacznik_nr_3_informacja_rodo.docx18.7 KB
zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf217.53 KB
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Katarzyna Załuska
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 15.12.2020 23:08
Data udostępnienia informacji: 15.12.2020 23:08
Data ostatniej aktualizacji: 23.12.2020 13:41