Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

Szacowanie wartości zamówienia- Zespół ekspertów merytorycznych ds. wniosków i raportów

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest beneficjentem projektu pn.: „Rozwój współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 1, Działanie 01.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłych, program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027. W ramach ww. projektu planowane jest do realizacji zadanie polegające na weryfikacji dokumentów i opracowań powstających w ramach projektów prowadzonych w 16 województwach, finansowanych z KPO - inwestycja A.3.1.1.: Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie - Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych oraz przygotowaniu wniosków i/lub rekomendacji wynikających z przeprowadzonych analiz.
ZałącznikRozmiar
szacowanie_eksperci_ds.wnioskow_i_raportow.pdf353.04 KB
formularz_szacowania.pdf227.05 KB
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzył: Waldemar Banaszek
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 09.04.2024 10:44
Data udostępnienia informacji: 09.04.2024 10:44
Data ostatniej aktualizacji: 09.04.2024 10:44