Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

Specjalista do Zespołu Księgowego

Nr ref.: 
FRSE/KS/09/2009
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
poszukuje kandydata na stanowisko:
Specjalisty do Zespołu Księgowego

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Wykształcenie wyższe – preferowany kierunek- finanse, ekonomia
 • Minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. księgowości
 • Dobra znajomość zasad rachunkowości, prawa bilansowego i podatkowego
 • Umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego RAKS
 • Umiejętność obsługi programów MS Office
 • Rozwinięte zdolności analityczne
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Wysokie poczucie odpowiedzialności, rzetelności, uczciwości
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Zakres podstawowych obowiązków:

 • Dekretacja, księgowanie i weryfikacja dokumentów źródłowych z zakresu zakupu materiałów i usług oraz rozliczania projektów m.in. współfinansowanych przez Komisję Europejską i stronę polską
 • Współudział w opracowywaniu planów budżetu finansowo-zadaniowego
 • Monitoring wydatkowania środków finansowych
 • Współpraca w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego
 • Współpraca z audytorami zewnętrznymi
 • Raportowanie i budżetowanie w ramach ewidencjonowanych programów

Oferujemy:

 • Perspektywę rozwoju zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz zakresu obowiązków
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • Przyjazną atmosferę pracy

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV z zaznaczonym numerem referencyjnym do dnia 30 czerwca 2009 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z dnia 21 sierpnia 1997r.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania."

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Agnieszka Pietrzak
Informację wprowadził do BIP: Michał Chruściel
Data wytworzenia informacji: 28.10.2009 16:06
Data udostępnienia informacji: 28.10.2009 16:06
Data ostatniej aktualizacji: 28.10.2009 16:06