Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

Wersja segmentu Przedmiot działalności z dnia czw., 04/15/2010 - 09:28

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ma za zadanie wpierać działania konstytucyjnych organów państwa w pracach na rzecz reformy i rozwoju systemu edukacji w Polsce. Celem Fundacji jest wspieranie działań, które przyczyniają się do poprawy jakości i efektywności systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i szkoleń oraz ich otwarcia na świat. Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez:

  • wspomaganie prac analitycznych, studialnych i promocyjnych dotyczących reformy i rozwoju systemu edukacji w Polsce,
  • zarządzanie operacyjne realizacją programów w obszarach edukacji formalnej, pozaformalnej, nieformalnej, a w szczególności Programami Unii Europejskiej,
  • współpracę z ośrodkami zagranicznymi i wymianę informacji o europejskich systemach edukacyjnych oraz o polityce edukacyjnej i młodzieżowej,
  • promowanie rozwoju współpracy międzynarodowej pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi,
  • wspieranie mobilności studentów, uczniów, nauczycieli i grup młodzieży oraz wspieranie inicjatyw młodzieżowych,
  • promowanie kształcenia w trakcie całego życia człowieka.
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Agnieszka Pietrzak
Informację wprowadził do BIP: Michał Chruściel
Data wytworzenia informacji: 16.09.2008 12:04
Data udostępnienia informacji: 16.09.2008 12:04
Data ostatniej aktualizacji: 10.05.2017 12:17