Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

Koordynator i Starszy specjalista w zespole audytu wewnętrznego i kontroli FRSE

Nr ref.: 
Nr ref. FRSE / AUD / 13 / 2008
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
**Koordynatora i Starszego specjalisty zespołu audytu wewnętrznego i kontroli Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji** *Nr ref. FRSE / AUD / 13 / 2008*

Zakres podstawowych obowiązków:

* Weryfikacja przyznanych środków finansowych w ramach programów obsługiwanych przez FRSE co do zgodności z: zasadami formalnymi tychże programów (w tym finansowymi), procedurą przyznawania środków, celami poszczególnych programów * Tworzenie i nadzorowanie przestrzegania procedur wewnętrznych FRSE * kontakt z pracownikami FRSE oraz Beneficjentami * monitoring i kontrola projektów * współpraca z księgowością Fundacji oraz pracownikami merytorycznymi zespołów * przygotowanie planu i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Od kandydatów wymagamy:

* wykształcenia wyższego (preferowane kierunki studiów: zarządzanie, prawo, ekonomia, finanse), lub absolutorium (złożona praca); * dobrej znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie unijnych dokumentów programowych i finansowych; * dobrej znajomości aplikacji MS Office, * dyspozycyjności w zakresie okazjonalnych wyjazdów służbowych, * dokładności i umiejętności pracy w zespole * umiejętności tworzenia procedur * znajomości założeń programów, doświadczenie w ich obsłudze od strony Beneficjenta lub pracy w audycie wewnętrznym będzie dodatkowym atutem. * gotowości podjęcia pracy od 20 września 2008r. Ponadto, dodatkowym atutem będzie znajomości specyfiki polskiego systemu edukacji. Kandydatów prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z zakresem tematycznym programu Unii Europejskiej „Młodzież w działaniu” (Youth In Action) oraz „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) na stronie www.frse.org.pl i wskazanie w liście motywacyjnym zbieżności dotychczasowych doświadczeń z powyższymi wymaganiami.

Oferujemy:

* perspektywę rozwoju zawodowego i realizację ambicji zawodowych * stabilne zatrudnienie * wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczenia zawodowego * możliwość szkoleń * przyjazną atmosferę pracy Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie w języku polskim: * listu motywacyjnego * CV wg [wzoru Europass](http://www.europass.org.pl/index.php?strona=cv3&nsp=239&jezyk=pl&click_l...) z zaznaczonym numerem referencyjnym, do dnia **25 sierpnia 2008r** pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl . Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu **29 sierpnia 2008r.** Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli: *"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z dnia 21 sierpnia 1997r.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”*
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Agnieszka Pietrzak
Informację wprowadził do BIP: Michał Chruściel
Data wytworzenia informacji: 11.08.2008 15:45
Data udostępnienia informacji: 11.08.2008 15:45
Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2008 16:37