Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

Wersja segmentu Zasady korzystania z informacji publicznej z dnia śr., 11/26/2008 - 16:11

Jeżeli w **Biuletynie Informacji Publicznej** nie ma informacji, której Państwo poszukujecie prosimy o kontakt z zespołem informacji i promocji > tel. (+48) (22) 46-31-171 > e-mail: agnieszka.pietrzak@frse.org.pl > adres: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji > ul. Mokotowska43 > 00-551 Warszawa Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją Państwo przez telefon lub wysłana zostanie na wskazany przez Państwa adres. W pozostałych przypadkach informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej będzie udostępniona po wypełnieniu **wniosku** (zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198). **Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku i przesłanie na adres:** grzegorz.janczuk@frse.org.pl Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym czasie, podmiot - obowiązany do jej udostępnienia - powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej musi ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania informacji lub koniecznością przekształcania informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania, jeśli informacja nie może być udostępniona w sposób lub formie określonej we wniosku następuję w drodze decyzji. Do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
ZałącznikRozmiar
Wniosek o udostepnienie informacji publicznej.doc33.5 KB
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Agnieszka Pietrzak
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 16.09.2008 12:15
Data udostępnienia informacji: 16.09.2008 12:15
Data ostatniej aktualizacji: 15.11.2017 14:20