Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

Archiwalne

ZO/105/KS/2020 - roczna subskrypcja webowego narzędzia teleinformatycznego (platformy komunikacyjnej) do współpracy wielu użytkowników nad wydzielonymi zagadnieniami oraz do prezentowania informacji pomocniczych

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Katarzyna Sobejko
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 04.09.2020 15:12
Data udostępnienia informacji: 04.09.2020 15:12
Data ostatniej aktualizacji: 05.10.2020 11:06

ZO/106/KS/2020 - realizacja jednego filmu z wywiadami na konferencję upowszechniającą rezultaty projektów Erasmus +.

Zamawiający informuje, że podpisał umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, tj. z Łukaszem Madziarem w dniu 1 września 2020 r.
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Katarzyna Sobejko
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 02.09.2020 13:35
Data udostępnienia informacji: 02.09.2020 13:35
Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020 13:35

ZO/107/ABJ/2020 - Świadczenie usług kurierskich

Zamawiający informuje, że aktualny termin składania ofert to 7 września 2020 r. godzina 12:00. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Paulina Rosłon, tel: 224631101, w godz. 09.00 – 15.00, e-mail: Paulina.Roslon@frse.org.pl
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Aleksandra Brzezińska-Jałosińska
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 01.09.2020 11:18
Data udostępnienia informacji: 01.09.2020 11:18
Data ostatniej aktualizacji: 08.09.2020 11:48

ZO/104/ABJ/2020 - Prowadzenie social media oraz Google Ads WorldSkills Poland

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Aleksandra Brzezińska-Jałosińska
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 21.08.2020 12:37
Data udostępnienia informacji: 21.08.2020 12:37
Data ostatniej aktualizacji: 01.09.2020 08:53

ZO/103/ABJ/2020 - Wykonanie filmu na potrzeby III Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Aleksandra Brzezińska-Jałosińska
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 21.08.2020 10:57
Data udostępnienia informacji: 21.08.2020 10:57
Data ostatniej aktualizacji: 01.09.2020 08:53

ZO/102/ABJ/2020 - Wykonanie animacji na potrzeby filmu podczas III Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji

UWAGA! Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 25.08.2020 r. godz. 9:00.
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Aleksandra Brzezińska-Jałosińska
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 21.08.2020 09:44
Data udostępnienia informacji: 21.08.2020 09:44
Data ostatniej aktualizacji: 01.09.2020 08:53

ZO/101/ABJ/2020 - Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej na potrzeby konferencji w dn. 12-14.09.2020 r. w Łodzi

UWAGA! Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 25.08.2020 r. godz. 8:00.
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Aleksandra Brzezińska-Jałosińska
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 20.08.2020 09:02
Data udostępnienia informacji: 20.08.2020 09:02
Data ostatniej aktualizacji: 01.09.2020 08:53

ZO/99/ABJ/2020 - Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej na potrzeby konferencji w dn. 12-14.09.2020 r. w Toruniu

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Aleksandra Brzezińska-Jałosińska
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 19.08.2020 13:37
Data udostępnienia informacji: 19.08.2020 13:37
Data ostatniej aktualizacji: 01.09.2020 08:52

ZO/83/KS/2020 - usługa obejmująca wyprodukowanie kompletnego filmu dotyczącego podsumowania 15-lecia działalności programu eTwinning

Zamawiający podpisał umowę z wybranym Wykonawcą Spółdzielnia socjalna PAROSTATEK, ul. Rynek 20, 43-400 Cieszyn w dniu 29 lipca 2020 r.
Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Katarzyna Sobejko
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 18.08.2020 10:50
Data udostępnienia informacji: 18.08.2020 10:50
Data ostatniej aktualizacji: 19.01.2021 14:43

ZO/96/ABJ/2020 - Druk i dostawa teczek konferencyjnych, bloczków i toreb papierowych

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Aleksandra Brzezińska-Jałosińska
Informację wprowadził do BIP: Piotr Sosnowski
Data wytworzenia informacji: 17.08.2020 10:01
Data udostępnienia informacji: 17.08.2020 10:01
Data ostatniej aktualizacji: 01.09.2020 08:52
Subskrybuj zawartość