Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

Zapytania ofertowe

Zamawiający:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43,
00-551 Warszawa,
NIP: 526-10-00-645,
KRS: 0000024777,
tel: 022 46-31-000

Osoby kontaktowe:

Dane osób odpowiedzialnych za oferty.

Aktualne zapytania ofertowe: