Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540046197-N-2020 z dnia 13-03-2020 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 521670-N-2020
Data: 11/03/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowy numer identyfikacyjny 10393032000000, ul. Al. Jerozolimskie  142A, 00-551  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 46-31-000, e-mail dzp@frse.org.pl, faks 22 46 31 025.
Adres strony internetowej (url): www.bip.frse.org.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2020-03-19, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: 2020-03-20, godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych