Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 52650-2016 z dnia 2016-03-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i przesyłu danych wraz z dostawą sprzętu na potrzeby FRSE
Termin składania ofert: 2016-03-17

Numer ogłoszenia: 57684 - 2016; data zamieszczenia: 15.03.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 52650 - 2016 data 09.03.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 46 31 000, fax. 22 46 31 025.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: