Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

starszy specjalista w Biurze Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych

Nr ref.: 
FRSE/27/2018

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi              i krajowymi programami edukacyjnym poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

starszy specjalista w Biurze Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych

 

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 2

Nr ref. FRSE/27/2018

 

Obowiązki:

·  obsługa administracyjna projektów realizowanych w Zespole POWER Szkolnictwo wyższe/projekt Szansa finansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym projektu dotyczącego poprawy umiejętności podstawowych u osób dorosłych;

·  obsługa realizacji projektu dotyczącego poprawy umiejętności podstawowych u osób dorosłych, w tym tworzenie materiałów, dokumentacji, planów i raportów oraz współpraca z ekspertami;

·  organizacja, prowadzenie i udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z zadaniami Zespołu;

·  udzielanie informacji i konsultacji, współtworzenie materiałów informacyjnych oraz opracowań i publikacji upowszechniających wyniki projektów;

·  współpraca przy promocji medialnej projektu, przygotowanie i aktualizacja zapisów na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych;

·  obsługa konkursu wniosków oraz rozliczanie projektów grantowych;

·  doradztwo i szkolenia dla interesariuszy i grantobiorców;

·  udział w grupach roboczych i eksperckich w Polsce i za granicą;

·  obsługa baz danych;

·  współpraca przy sporządzaniu planów, raportów i zestawień danych dotyczących realizacji zadań Zespołu.

 Oczekujemy:

·  wykształcenia wyższego magisterskiego -  mile widziane z zakresu andragogiki lub socjologii

·  minimum 4-letniego doświadczenia w pracy – mile widziane doświadczenie w obszarze związanym z uczeniem się osób dorosłych;

·  umiejętności tworzenia i redagowania tekstów w języku polskim i angielskim, tworzenia prezentacji i raportów;

·  doświadczenia w pracy zespołowej i projektowej, rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych oraz łatwości w nawiązaniu efektywnej współpracy;

·  wykazywania inicjatywy, kreatywności, zaangażowania;

·  znajomości języka angielskiego min. na poziomie B2;

·  mile widziana znajomość zagadnień z zakresu rozwoju i uczenia się osób dorosłych w Polsce lub z zakresu doradztwa całożyciowego;

·  mile widziane doświadczenie w obsłudze lub realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego;

Oferujemy:

  • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku,
  • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne,
  • atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym prywatną opiekę medyczną i pakiet rekreacyjno-sportowy.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do g.16.00 dnia 25 czerwca r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl (w temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego):

  • CV w języku polskim wg wzoru Europass
  • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu oczekiwanego minimalnego wynagrodzenia brutto)

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o zamieszczenie w ofercie na powyższe stanowisko poniższej klauzuli wraz
z podpisem:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie
na stanowisko starszy specjalista w Biurze Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych nr FRSE/27/2018, jak również w okresie 4 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A,  02-305 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 4 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.).

Moje dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawiewyznaczyła osobę odpowiedzialną
za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 06.06.2018 15:38
Data udostępnienia informacji: 06.06.2018 15:38
Data ostatniej aktualizacji: 02.07.2018 17:51