Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

starszy specjalista ds. komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej

Nr ref.: 
FRSE/25/2018

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi              i krajowymi programami edukacyjnym poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

starszy specjalista ds. komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej

 

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1

Nr ref. FRSE/25/2018

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: public relations, dziennikarstwo, polonistyka, nauki społeczne);
 • przynajmniej dwuletnie doświadczenia w obszarze komunikacji,
 • zainteresowanie tematyką edukacyjną
 • doskonała znajomość języka polskiego w mowie i piśmie; (umiejętność redagowania i prezentowania komunikatów)
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • duża samodzielność wykonywanych zadań;
 • komunikatywność, obowiązkowość i terminowość;
 • dobra organizacja pracy;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

Obowiązki:

 • współpraca w zakresie kreowania komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Fundacji we współpracy z zespołem medialnym;
 • przygotowywanie pism, redagowanie komunikatów opracowanie informacji prasowych;
 • stały monitoring mediów;
 • prowadzenie biura prasowego;
 • stała współpraca z mediami;
 • zarządzanie kontami firmowymi w mediach społecznościowych, wraz z moderacją aktualizowanie strony firmowej o nowe treści
 • przygotowywanie i opracowywanie newsletterów Fundacji;
 • wykonywanie prac administracyjnych.

 

Oferujemy:

·           możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;

·           prywatną opiekę medyczną i pakiet sportowy;

·           pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;

·           atrakcyjne warunki zatrudnienia.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 12.06.2018 r., do g. 16.00 pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o zamieszczenie w ofercie na powyższe stanowisko poniższej klauzuli wraz
z podpisem:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie
na stanowisko starszy specjalista ds. komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej nr FRSE/25/2018, jak również w okresie 4 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A,  02-305 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 4 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.).

Moje dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wyznaczyła osobę odpowiedzialną
za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
z którą można skontaktować się pod adresem e-mail:
iod@frse.org.pl

 

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 04.06.2018 14:17
Data udostępnienia informacji: 04.06.2018 14:17
Data ostatniej aktualizacji: 19.06.2018 14:01