Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

specjalista w Zespole Programów Bilateralnych wraz z Programem Salto

Nr ref.: 
FRSE/03/2018

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi

poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

specjalista w Zespole Programów Bilateralnych wraz z Programem Salto

Nr ref. FRSE/03/2018

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1 (umowa na zastępstwo)

 

Obowiązki: obsługa administracyjna projektów realizowanych przez beneficjentów Fundacji finansowanych z funduszy: Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży oraz innych projektów i sieci wspierających rozwój i wymianę kulturową młodzieży w Europie i krajach Partnerstwa Wschodniego w tym:

 • organizacja, prowadzenie i udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z ofertą i zasadami programu oraz upowszechnianiem rezultatów programu,
 • udzielanie konsultacji dot. oferty programu,
 • Współtworzenie publikacji upowszechniających wyniki realizacji programu w tym przykładów dobrych praktyk,
 • współpraca przy promocji medialnej programu, przygotowanie i aktualizacja zapisów na stronie internetowej obsługiwanego projektu,
 • obsługa konkursu wniosków na dofinansowanie projektów oraz procesu kontraktowania,
 • monitorowanie przebiegu i ocena końcowa realizacji umów,
 • doradztwo i szkolenia dla beneficjentów,
 • rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez  beneficjentów (próśb, skarg, wniosków),
 • ocena formalna i merytoryczna raportów końcowych,
 • obsługa baz danych.

 

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego (mile widziane z zakresu kulturoznawstwa, filologii wschodnich, europeistyki);
 • minimum 2 letniego doświadczenia w pracy na stanowiskach w organizacjach związanych z realizacją projektów edukacyjnych na rzecz młodzieży;
 • minimum 2 letniego doświadczenia w pracy przy międzynarodowych projektach młodzieżowych;
 • znajomości tematyki edukacyjnej w tym wiedzy dotyczącej profilu działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój edukacji pozaformalnej w Polsce;
 • umiejętności organizacji pracy własnej, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B1;
 • umiejętności organizacyjnych;
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w międzynarodowych projektach młodzieży z Ukrainą i Litwą;
 • mile widziana znajomość języków: ukraińskiego, rosyjskiego i litewskiego na poziomie komunikatywnym.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 19 lutego 2018 roku pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

· CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)

· Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.” 

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 12.02.2018 15:24
Data udostępnienia informacji: 12.02.2018 15:24
Data ostatniej aktualizacji: 22.02.2018 11:07