Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

specjalista w Biurze Kształcenia Zawodowego i Edukacji Dorosłych

Nr ref.: 
FRSE/26/2018

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi              i krajowymi programami edukacyjnym poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

specjalista w Biurze Kształcenia Zawodowego i Edukacji Dorosłych

 

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1

Nr ref. FRSE/26/2018

 

Obowiązki:

Obsługa administracyjna wniosków o dofinansowanie i projektów realizowanych przez beneficjentów Fundacji finansowanych z programu Erasmus+ sektor Kształcenia i szkolenia zawodowe w tym :

 • obsługa konkursu wniosków na dofinansowanie projektów oraz procesu kontraktowania,
 • monitorowanie przebiegu i ocena końcowa realizacji umów,
 • doradztwo i szkolenia dla beneficjentów,
 • rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez  beneficjentów (próśb, skarg, wniosków),
 • ocena formalna i merytoryczna raportów końcowych,
 • obsługa baz danych oraz przygotowywanie zestawień statystycznych związanych z realizacją projektów,
 • organizacja, prowadzenie i udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z ofertą i zasadami programu oraz upowszechnianiem rezultatów programu,
 • udzielanie konsultacji dot. oferty programu,
 • współtworzenie publikacji upowszechniających wyniki realizacji programu w tym przykładów dobrych praktyk,
 • współpraca przy promocji medialnej programu,
 • współpraca przy sporządzaniu planów, raportów i zestawień danych dotyczących realizacji zadań Zespołu

 

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego,
 • minimum czteroletniego stażu pracy,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • bardzo dobrej znajomości i biegłości MS Excel na poziomie zaawansowanym oraz MS Word na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętności  tworzenia statystyk i prezentacji,
 • umiejętność tworzenia raportów i analiz z wykorzystaniem danych jakościowych i ilościowych,
 • znajomości zagadnień związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym,
 • rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych oraz łatwości nawiązywania kontaktów,
 • doświadczenia w pracy zespołowej i projektowej,
 • umiejętności organizacji pracy własnej, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych, wysokiej jakości wykonywania powierzonych zadań, zwłaszcza rzetelności, dokładności i terminowości,
 • wykazywania inicjatywy, kreatywności, zaangażowania, dyspozycyjności.

 

 

Dodatkowo, przy wyborze kandydata będą brane pod uwagę:

 • doświadczenie pracy w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych oraz kompetencji na rynek pracy
 • doświadczenia w realizacji (koordynowaniu, rozliczaniu, nadzorowaniu, ewaluacji) projektów edukacyjnych i innych przedsięwzięć finansowych z funduszy publicznych, w tym Unii Europejskiej,

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku,
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym prywatną opiekę medyczną i pakiet rekreacyjno-sportowy.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do g.16.00 dnia 20 czerwca r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl (w temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego):

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu oczekiwanego minimalnego wynagrodzenia netto)

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o zamieszczenie w ofercie na powyższe stanowisko poniższej klauzuli wraz
z podpisem:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie
na stanowisko specjalista w Biurze Kształcenia Zawodowego i Edukacji Dorosłych nr FRSE/26/2018, jak również w okresie 4 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A,  02-305 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 4 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.).

Moje dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawiewyznaczyła osobę odpowiedzialną
za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 06.06.2018 15:26
Data udostępnienia informacji: 06.06.2018 15:26
Data ostatniej aktualizacji: 02.07.2018 17:50