Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

specjalista ds. Księgowości

Nr ref.: 
FRSE/05/2018

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi

poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

Specjalista ds. Księgowości

Nr ref. FRSE/05/2018

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1

Obowiązki:

Prowadzenie ewidencji księgowej  w ujęciu analitycznym i syntetycznym wynikającym z Zakładowego Planu Kont w tym:

 • dekretacja, księgowanie i weryfikacja dokumentów źródłowych kosztowych dotyczących poszczególnych unijnych programów edukacyjnych koordynowanych przez Fundację;
 • ewidencja wynagrodzeń pracowników;
 • ewidencja wyciągów bankowych z rachunków w złotówkach i w euro;
 • ewidencja raportów kasowych z rachunków w złotówkach i innych walutach
 • przeprowadzanie inwentaryzacji sald kont rozrachunkowych wszystkich kontrahentów i beneficjentów programów oraz wyjaśnienie rozbieżności.
 • przeprowadzanie inwentaryzacji sald rachunków bankowych i kasowych.
 • raportowanie wykonania budżetu w ramach ewidencjonowanych dokumentów.
 • przygotowanie wykonania budżetu dla Komisji Europejskiej księgowanych programów unijnych.
 • ewidencja rozliczeń związanych z korzystaniem z kart kredytowych oraz kontrola transakcji i ich rozliczenie.
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz rozliczanie inwentaryzacji.
 • współpraca w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego
 • przygotowywanie dokumentacji księgowej i udzielanie wyjaśnień na potrzeby audytów i kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.
 • współpraca z komórkami merytorycznymi Fundacji zajmującymi się obsługą unijnych programów edukacyjnych m.in. w zakresie sporządzania raportów finansowych.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia (ekonomia, finanse, rachunkowość);
 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe oraz potwierdzone kwalifikacje zawodowe na stanowisku samodzielnego księgowego ( udokumentowane stosownym zaświadczeniem i/lub min. rocznym doświadczeniem na  na stanowisku samodzielnego księgowego);
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości;
 • wysoki poziom zdolności analitycznych, umiejętności organizacji pracy własnej;
 • umiejętność sporządzania analiz finansowych i ekspertyz oraz wskazywania alternatywnych rozwiązań podejmowanych decyzji;
 • dokładność, sumienność  i terminowość w realizacji zadań;
 • bardzo dobra znajomość obsługi programów finansowo-  księgowych  (np. Symfonia, RAKS) oraz MS Excel;

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • prywatną opiekę medyczną i pakiet sportowy;
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 23 lutego 2018 r. do g. 16.00 pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)
 • Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 13.02.2018 11:04
Data udostępnienia informacji: 13.02.2018 11:04
Data ostatniej aktualizacji: 09.03.2018 15:08