Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

główny specjalista/ starszy specjalista w Zespole Młodzież Erasmus+

Nr ref.: 
FRSE/04/2018

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi

poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

główny specjalista/ starszy specjalista w Zespole Młodzież Erasmus+

 

Nr ref. FRSE/04/2018

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 2

 

Obowiązki:

 • obsługa konkursu wniosków na dofinansowanie projektów oraz procesu kontraktowania,
 • monitorowanie przebiegu i ocena końcowa realizacji umów
 • doradztwo i szkolenia dla beneficjentów,
 • rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez  beneficjentów (próśb, skarg, wniosków),
 • ocena formalna i merytoryczna raportów końcowych,
 • obsługa baz danych,
 • organizacja, prowadzenie i udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z ofertą i zasadami Programu oraz upowszechnianiem rezultatów Programu,
 • udzielanie konsultacji dot. oferty programu,
 • współtworzenie publikacji upowszechniających wyniki realizacji programu w tym przykładów dobrych praktyk,
 • współpraca przy promocji medialnej Programu, w tym współpraca z innymi Narodowymi Agencjami Programu Erasmus+ w zakresie promowania, upowszechniania i wykorzystywania rezultatów oraz wsparcia beneficjentów; współpraca przy organizacji europejskich wydarzeń związanych z sektorem Młodzież,
 • udział w grupach roboczych i eksperckich w Polsce i KE.

 

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego (preferowane kierunki: stosunki międzynarodowe, nauki społeczne, socjologia, studia europejskie itp.),
 • znajomość MS Excel na poziomie zaawansowanym oraz MS Word na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków, tworzenia prezentacji i raportów;
 • znajomości sektora młodzież oraz uczenia się i rozwoju pozaformalnego młodzieży w Polsce i pozostałych krajach UE,
 • minimum 2-letniego doświadczenia w pracy/stażu na stanowiskach w organizacjach związanych z dystrybucją środków europejskich bądź w pracy po stronie beneficjanta programów europejskich, rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych w mowie i piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole jak i samodzielnej pod presją czasu w zmieniających się warunkach,
 • umiejętności organizacji pracy własnej, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (minimum poziom B2).

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;
 • prywatną opiekę medyczną i pakiet sportowy;
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 22 lutego 2018 roku pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

· CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)

· Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.” 

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Magda Wojtkowska
Informację wprowadziła do BIP: Magda Wojtkowska
Data wytworzenia informacji: 13.02.2018 11:00
Data udostępnienia informacji: 13.02.2018 11:00
Data ostatniej aktualizacji: 09.03.2018 15:09