Biuletyn Informacji Publicznej

FRSE

http://www.bip.gov.pl

nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. Projektów Strategicznych

Nr ref.: 
Nr ref. FRSE/DG/12/2017

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

zarządzającą kilkunastoma międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi

poszukuje Kandydatek/tów na stanowisko:

 

STARSZY SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH

w Biurze Zarządu

 Nr ref. FRSE/DG/12/2017

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 1

 Obowiązki:

·        wsparcie administracyjne działań Zarządu FRSE dotyczących projektów strategicznych związanych z rozwojem Fundacji;

·        obsługa organizacyjna i doradztwo merytoryczne w zakresie realizacji nowych obszarów działań Fundacji;

·        zarządzanie informacją w tym wymianą korespondencji i dokumentacji między Zarządem Fundacji a organami nadzorującymi (odpowiednimi resortami władzy krajowej i Komisją Europejską);

·        zarządzanie dokumentacją wewnętrzną związaną z decyzjami zarządczymi;

·        nadzór nad poprawnością elektronicznej wersji dokumentacji (procedur i przepisów wewnętrznych) zamieszczanej do użytku wspólnego na wewnętrznych dyskach sieciowych;                            

·        bieżąca obsługa administracyjna Zarządu w tym  przygotowanie dokumentacji związanej z posiedzeniami Zarządu Fundacji i Rady Fundacji (program, protokół, uchwały, dokumentacja źródłowa);

·        przyjmowanie i weryfikacja wniosków na Zarząd zgłaszanych przez jednostki organizacyjne i informowanie zainteresowanych o decyzjach Zarządu dotyczących tych wniosków;

·        kontakt z beneficjentami programów edukacyjnych realizowanych przez FRSE w tym: udzielanie podstawowych  informacji, kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych.

Oczekujemy:

·        wykształcenia wyższego II stopnia;

·        minimum czteroletniego stażu pracy (mile widziane w sektorze publicznym);

·        wiedzy ogólnej dotyczącej profilu działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój edukacji w Polsce;

·        podstawowej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych;

·        bardzo dobrej organizacji pracy własnej i umiejętności wyznaczania priorytetów;

·        orientacji na zadania i rozwiązywanie problemów;

·        wysoko rozwiniętych zdolności komunikacyjnych szczególnie w zakresie redagowania tekstów;

·        znajomości obsługi pakietu MS Office na poziomie zaawansowanym (szczególnie MS Outlook i MS Word);

·        znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1.

 Oferujemy:

·        możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku;

·        pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;

·        prywatną opiekę medyczną i pakiet sportowy;

·        atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Fundacja istnieje od ponad 20 lat, zatrudnia 240 pracowników. Średniorocznie dystrybuujemy 800 000 000 zł dofinansowań na cele związane z rozwojem edukacji w tym różnego typu projekty beneficjentów w ramach programu europejskiego Erasmus+.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 12 czerwca br. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

·        CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym)

·        Listu motywacyjnego (prosimy o podanie w przybliżeniu minimalnego wynagrodzenia brutto jakie Kandydat oczekuje otrzymywać na tym stanowisku)

 W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

 “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Podmiot udostępniający informacje: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Informację wytworzyła: Justyna Sztukowska
Informację wprowadziła do BIP: Justyna Sztukowska
Data wytworzenia informacji: 06.06.2017 08:46
Data udostępnienia informacji: 06.06.2017 08:46
Data ostatniej aktualizacji: 13.06.2017 08:35